Hyppää sisältöön

8. Verbit

Yleistä

Verbi tarkoittaa tekemistä tai tapahtumista, esim. syödä, puhua, katsoa, ajatella. Verbit ovat taipumattomia panduniassa. Sellaiset seikat kuin persoona, aika- ja tapamuoto ilmaistaan verbistä irrallaan olevilla sanoilla eikä taivuttamalla verbiä niin kuin suomen kielessä.

Persoona ja luku

Verbin subjekti ilmaisee sen persoonan ja luvun. Esimerkiksi, verbi e ('olla') on samassa muodossa kaikissa persoonissa.

mi e dosti. – Minä olen ystävä.
tu e dosti. – Sinä olet ystävä.
da e dosti. – Hän on ystävä.
mimen e dosti. – Me olemme ystäviä.
tumen e dosti. – Te olette ystäviä.
damen e dosti. – He ovat ystäviä.

Subjektina voi olla myös substantiivi.

mau e hevan. – Kissa on eläin.

Subjektin ja verbin välissä on usein jokin kielioppisana merkitsemässä, missä subjekti loppuu ja verbi alkaa. Se on tarpeellinen erityisesti silloin, kun sekä subjekti että verbi ovat sisältösanoja, jotka voisivat toimia kumpana tahansa. Väliin pantava merkki on yleensä partikkeli tai apuverbi, kuten ya ('kyllä, -pa, -pä'), joka selkeyttää lauseen rakennetta tuomatta siihen uutta asiasisältöä.

tuzi yam. – pupunruoka. – TAI Pupu syö.
tuzi ya yam. – Pupu kyllä syö. ~ Pupu syö.
karote e tuzi yam. – Porkkana on pupunruokaa.
tuzi ya yam karote. – Puput syövät porkkanoita.

Muita sopivia verbilausekkeen alun merkitsijöitä ovat ajan ja tavan apuverbit, jotka esitellään seuraavana.

Ajan apuverbit

Toiminnan, tapahtuman tai olemisen suhde aikaan ilmaistaan panduniassa apuverbeillä.

shuru 'alkaa' ilmaisee toiminnan alkamista tai siirtymistä uuteen tilanteeseen.

mi shuru fuku la kote. – Minä alan pitää takkia. ~ Minä panen takin päälle.
kaguji ya shuru hogo. – Paperi alkaa palaa.
tu shuru yam. – Sinä alat syödä.

fin 'loppua, lakata' ilmaisee toiminnan loppumista tai lopettamista.

damen fin haha. – He lakkaavat nauramasta.
kaguji ya fin hogo. – Paperi lakkaa palamasta.
tu fin yam. – Sinä lakkaat syömästä.

pul 'täyttää, viedä loppuun' ilmaisee, että toiminta viedään loppuun asti.

tu pul yam un piza. – Sinä söit pitsan (kokonaan).
mi pul visi la filme. – Minä katsoin elokuvan (kokonaan).

fen 'osittain' ilmaisee, että toiminta tehdään vain osittain.

tu fen yam un piza. – Sinä söit pitsaa (osittain).
mi fen visi la filme. – Minä katsoin elokuvaa (osittain).

zai 'läsnä' ilmaisee parhaillaan tapahtuvaa toimintaa.

mi zai yam un piza. – Minä olen syömässä pitsaa.

dura 'jatkua' ilmaisee toiminnan jatkumista.

mi dura yam la piza. – Minä jatkan pitsan syömistä.

ada 'olla tapana, tavallisesti' ilmaisee, että toiminta on toistuvaluonteista.

mi ada gul yo bir. – Minulla on tapana juoda olutta.

le 'saavuttaa' ilmaisee, että toiminta on loppunut mutta sen seuraukset ovat kuluvan hetken kannalta merkittäviä ja yhä voimassa.

da le e guru. – Hän on ollut opettaja.
mi no le gul yo alkohol. – Minä en ole juonut alkoholia.
mi le no gul yo alkohol. – Minä olen yhä juomatta alkoholia.
mi le don la buku to damen. – Minä olen antanut kirjan heille. (Siis se ei ole minulla.)
damen no le ridon da to mi. – He eivät ole antaneet sitä takaisin minulle.
mi le lai to siti. – Minä olen saapunut kaupunkiin.

pas ('mennä ohi') ilmaisee ohimennyttä toimintaa, jonka seuraukset eivät ole olennaisia.

mi pas don la buku to damen. – Minä annoin kirjan heille (kerran).
mi pas vizite Franse. – Minä kävin Ranskassa (kerran).
mi pas ada gul yo bir. – Minulla oli tapana juoda olutta (ennen).
mi pas lai to siti. – Minä tulin kaupunkiin (kerran).

sha ('tulla tekemään') ilmaisee tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa.

da sha e guru. – Hän tulee olemaan opettaja.
mi no sha gul bir. – Minä en tule juomaan olutta.