Przejdź do treści

Słowotwórstwo

Możliwe jest tworzenie nowych słów w Panduni. Pandunia ma produktywny system tworzenia nowych słów. Większość przyrostków używanych w Panduni jest już w międzynarodowym użyciu. Wiele z nich pochodzi z starożytnej greki, łaciny, języka arabskiego i języka perskiego.

Przyrostki słowotwórcze

ja

Tworzy wykonawcę czynności z rdzeni-czynności. Określa osobę lub narzędzie wykonujące czynność.

loga mówić; loga ja mówca, ten, kto mówi
baka piec; baka ja piekarz, ten, kto piecze
lide przewodzić; lide ja przywódca, ten, kto przewodzi

ta

Tworzy rzeczowniki zbiorowe. Opisuje grupę elementów nazwanych rdzeniem jako całość.

insan człowiek; insan ta ludzkość

Również abstrakcyjne rzeczowniki często kończą się na ta.

neu nowy, neu ta nowość