Przejdź do treści

Rzeczowniki

Nieodmienne

Rzeczownik jest słowem, które nazywa rzeczy. Jak wszystkie słowa w Panduni, rzeczowniki są nieodmienne. Taka sa forma jest używana w liczbie pojedynczej i mnogiej, podmiocie i dopełnieniu.

ite – kamień, kamienie
meza – stół, stoły
kursi – krzesło, krzesła
sui – woda

Dosyć często liczba jest znana, bo została określona wcześniej.

Liczba

Liczba nie wpływa na rzeczowniki, tj. rzeczowniki mają te same formy w liczbie mnogiej i pojedynczej.

Prostym sposobem wyrażenia liczby mnogiej jest rzeczownik.

ite ite – kamienie, wiele kamieni
sing sing – gwiazdy, wiele kamieni

Rodzaj

Pandunia nie ma rodzaju gramatycznego (tj. męskiej, żeńskiej i/lub nijakiej kategorii).

Kilka słów niesie naturalny rodzaj. Na przykład fem (kobieta) jest żeńska, a man (mężczyzna) jest męski.

Wyrazy złożone

Dwa lub więcej rzeczowników może być połączone, by utworzyć wyraz złożony. Ostatnie słowo ma największe znaczenie w wyrazie złożonym, a słowa, które są przed nim tylko zmieniają znaczenie.

sing grupe – gwiazdozbiór