Przejdź do treści

1. Podstawowe Zasady

Oto 10 podstawowych zasad języka Pandunia.

 1. Ortografia odzwierciedla dokładnie wymowę.
 2. Akcentowana jest sylaba przed ostatnią spółgłoską.
 3. Rzeczowniki mają jedną, niezmienną formę.
 4. Przymiotnik i przysłówek mają tę samą formę. Poprzedzają słowa, które opisują.
  • przykład 1.: hau ban = Dobry chleb.
  • przykład 2.: tu hau di loga. = Mówisz dobrze.
 5. Wyrazy złożone są formowane przez umieszczanie słów obok siebie.
  • przykład: posta kase = skrzynka pocztowa
 6. Czasowniki, które kończą się na -a, wskazują szyk zdania podmiot-orzeczenie-dopełnienie.
  • przykład: mi yam ban. = Jem chleb.
 7. Czasowniki, które kończą się na -u, wskazują szyk zdania dopełnienie-orzeczenie-podmiot.
  • przykład: ban be yam. = Jabłko jest jedzone.
 8. Czasowniki nie zmieniają się ze względu na osobę lub liczbę.
 9. W strukturze osiowej, dopełnienie przechodniego czasownika działa jako podmiot następnego czasownika.
  • przykład: mi ching tu don pesa. = Proszę cię, żebyś dał me pieniądze.
 10. Zaimki Mogą być opuszczane, gdy są oczywiste i zbędne.
  • mi sual tu basha pandunia?sual tu basha pandunia? = Mówisz w Panduni?
  • mi ching tu loga klar.ching loga klar. = Proszę, mów wyraźnie.