dunia

eng: yes; yeah

deu: ja

kor: ์˜ˆ (ye)

may: ya

๐Ÿกจ liste