dunia

zho: 桶 (tǒng)

kor: 통 (tong)

vie: thùng

may: tong

khm: តុង (tong)

tha: ถัง (tǎng)

fas: تنگ‎ (tong)

fra: tonneau

spa: tonel

ned: ton

🡨 liste