dunia

fra: tener

spa: tenir

por: ter

eng: -tain

🡨 liste