dunia

zho: 失败 (shībài)

jpn: 失敗 (shippai)

kor: 실패 (šilpæ)

vie: thất bại

🡨 liste