dunia

hin: पूर्ण (pūrn)

ben: পূর্ণ (pūrṇa)

pnb: ਪੂਰਾ (pūrā)

fas: (por)

spa: pleno

fra: plein

eng: full

rus: полный (polnyj)

pol: pełny

🡨 liste