dunia

hin: पूजा (pūjā)

urd: پوجا‎ (pūjā)

tam: பூசை (pūcai)

tel: పూజ (pūja)

may: puja

tha: บูชา (bucha)

🡨 liste