dunia

deu: mono-

eng: mono-

fra: mono-

spa: mono-

por: mono-

may: mono-

rus: моно- (mono-)

🡨 liste