dunia

hin: लूटना (lūṭnā)

urd: (lūṭnā)

ben: লুটা (luṭā)

pnb: ਲੁੱਟ (luṭ)

eng: loot

zho: 掠夺 (lüèduó)

yue: 掠 (loek6)

🡨 liste