dunia

spa: queso

por: queijo

may: keju

deu: Käse

eng: cheese

zho: 起司 (qǐsī)

yue: 知士 (zi1si62)

jpn: チーズ (chīzu)

kor: 치즈 (chijeu)

hin: चीज़ (cīz)

swa: chizi

🡨 liste