dunia

spa: carne

por: carne

eng: carnal

fra: charnel; incarnation

deu: Inkarnation

🡨 liste