dunia

tur: kabak

swa: boga

jpn: カボチャ (kabocha)

🡨 liste