dunia

eng: hafnium

fra: hafnium

spa: hafnio

por: háfnio

rus: гафний

zho: 铪 (hā)

jpn: ハフニウム

kor: 하프늄

vie: hafini

hin: हाफ्नियम

ben: হাফনিয়াম

may: hafnium

swa: hafni

ara: هفنيوم

🡨 liste