dunia

zho: 菊 (jú)

yue: 菊 (guk1)

jpn: キク (kiku)

kor: 국화 (gukhwa)

vie: cúc đại đóa

tha: เก๊กฮวย (gék-huai)

may: kekwa

ara: قحوان (quḥwān)

🡨 liste