dunia

zho: 粉 (fěn)

yue: 粉 (fan2)

jpn: 粉 (fun/pun)

kor: 분 (bun)

vie: phấn

hak: 粉 (fun)

tha: ฝุ่น (fùn)

mya: ဖုန် (hpun)

🡨 liste