dunia

eng: blog

fra: blog

spa: blog

por: blog

tur: blog

may: blog

rus: блог (blog)

ara: بلوغ‎ (blūḡ)

hin: ब्लॉग (blŏg)

zho: 博客 (bókè)

jpn: ブログ (burogu)

🡨 liste