dunia

eng: bio-

deu: bio-

fra: bio-

spa: bio-

por: bio-

pol: bio-

may: bio-

swa: bio-

tur: bio-

rus: био- (bio-)

🡨 liste