Aller au contenu

pandunia–français

A

a prep a (dans, en, chez)
a dure de av durant
a jong av
a ke av
a kon av
a korte av
a late av
a lin av en ligne
a max av
a medi av
a neu av
a niche av
a poli mar av
a pos av ensuite (après, plus tard, ir a, en el futuro)
a re av en arrière
a ri av
a sabu de av
a shukre de av grâce à
a supra av
a tema de av
a vai av
a vakil de av
a vo av là (y)
a ye av ici
a zoku adv encore
Abaze bashe tbd abaze
Abazia pn Abkhazie
abies n sapin
achar n
achar di tbd décapé (mariné)
achar hiyar tbd concombre confit (cornichon)
acharize v
achi tbd éternuer (atchoum)
acinum n actinium
ade v coutume
adike a ordinaire (habituel, normal)
adabe a
adabia tbd politesse
adil tbd juste
adilkan tbd
adilta tbd justice
adres tbd adresse
adres grame tbd arobase (@)
af v
af v pardonner
Afganestan pn Afghanistan
Afrika pn Afrique
agile tbd agile
agre v cultiver
agral a agricole
agrobiolojia n agrobiologie
agre deha tbd
agrer n
agrokulture n
agronomia n agronomie
agristan n
agristanike n
aha v comprendre (réaliser; aha)
air n air
airobiike tbd aérobique
• anairobiike tbd anaérobique
air ordu tbd armée de l'air
air porto tbd aéroport
air prese n pression atmosphérique
air prese metrer n baromètre
ais n glace
ais hoki n hockey sur glace
aisike a glacé (glacial, gelé)
ais krem n crème glacée
ais sharbe n sorbet
ajabe v merveille
ajabife v éblouir (étonner, stupéfier, surprendre)
ajabike a
akare tbd acarien
akasia n
akle n
akrabe n scorpion
ale a autre
ale di adv autrement
alofone tbd allophone
alia n
alian n alien
alife v changer
alonam tbd
altre a altérer
altrisme n altruisme
Alaska pn Alaska
alergia n allergie
alge v
• analgive a analgésique (antidouleur)
• analgesia n
• algesia n analgésie
algogenike a
algike a
algometria n algométrie
alga n algue
alga fungu n lichen
alga jangal n forêt de kelp
algalojia n
alkan n alcane
alken n alcène
alkil n alkyle
alkin n alcyne
alkol n alcool
alkolike a alcoolique
alkasus n réglisse
alkol mixur n
almari n placard
alo fen di tbd distinct
alo romanse di tbd hétéroromantique (hétéromantique)
alo sexe di tbd hétérosexuel
alo sifa di tbd différent
alpaka n
alumin n aluminium
aluminaje n alun
alumin oxide n alumine (oxyde d'aluminium)
ame v amour (affection)
• aname v exécrer
amer n amoureux
amike a cher
ame jen n chéri
ama conj mais
Amara pn Amhara (groupe ethnique et langue éthiopienne)
Amazon pn Amazone
Amazonia pn Amazonie
amen v faire confiance (espérer, croire qqn./qqch., avoir la foi)
amenbil a
amenbilta n
amenike a sûr
amenize v
amenta n sécurité
Amerike pn Amérique
Amerikan n américain
Amerikan Samoa pn Samoa américaines
amerikium n américium
amide n amide
amin n amine
amir v
amirer n émir
amir haki n
amiria n émirat
amir lin n ligne de commande (console, terminal, invite de commande)
ampe n ampère
ampul n ampoule (fiole)
ananas n ananas
anchovi n anchois
anda n oeuf
Andes pn Andes
andesite n andésite
Andora pn Andorre
angar n ancre
angil v message
Angola pn Angola
angul n doigt
angul marke n empreinte digitale
angul pike n bout de doigt
angul ring n
anime n âme (esprit)
animaje n animation
animate v animer
animate v animer
• reanimate v réanimer
animation n animation
animisme n animisme
anis n anis
anis araki n raki
Antartika pn Antarctique
Antartika Bahai pn Océan Antarctique
antena n antenne
Antigua pn Antigua
Antigua e Barbuda pn Antigua-et-Barbuda
anus n anus
anusal a anal
aple n pomme
aple sos n compote de pommes
aposum n sarigue (opossum)
are n aire (superficie)
aria n espace (zone, région)
arabe n arabe
arabi babul n
araki n spiritueux
arane n araignée
aranofobia n arachnophobie
aranide n arachnide
arane nete n toile d'araignée (arantèle)
arbuze n pastèque
Archah pn Artsakh
argente n argent
Argentina pn Argentine
argon n argon
argu tbd argument
arhe n
• anarhia n anarchie
• anarhiste n
• monarhia n
arhia n
Ariel pn
arke n arc
arke chate n voûte
arker n archer
arke suta n tire à l'arc
aroma tbd odeur
aroma melon n
arsenium n arsenic
arte bashe n
arte fete n artefact
arte fete bashe n
arte fete di a
arte fete intelige (AI) n intelligence artificielle
artiste n artiste
arte saner n
Artika pn arctique
Artika Bahai pn océan Arctique
Aruba pn Aruba
ase v
• anase v désespérer
• anasike a désespéré
Asia pn Asie
asian n asiatique
asan n posture (position)
asar n effet
Ashur pn Assur
Ashuria pn Assyrie
askete tbd ascète
asle a origine
aslamerikan n amérindien (indien)
aslaustralian n aborigènes australiens
aslike a originel
asle tipe n archétype
asma n asthme
asparge n asperge
astatin n astate
astre n astre (corps céleste)
dusastre n désastre
astral a astral
astronave n astronef
astronaver n astronaute
astronomer n astronome
astronomia n astronomie
ate v acte
• anative a
• deative a
• dusate v méfait (péché)
• interate v
• interative a
• reation n réaction
• proate v
• proative a proactif
• reate v réagir
ater n agent (faiseur)
ater n
ation n action
ative a actif (activer, allumer, mettre en marche)
ata n
Athina pn Athènes
Atlante bahai pn océan Atlantique
atlanti bakalau n morue de l'Atlantique
atlanti salmon n saumon altentique
atom n atome
atom bombe n bombe atomique
atom kerne n noyau atomique
atom kerne tbd noyau atomique
atom vuki tbd arme atomique
audi tbd
auge v augmenter
aure n or
aurize v dorer
Austronesia pn Austronésie
Australia pn Australie
aute n
autatike a automatique
auter n auteur
autife v
autike a
autokratia n
automotike a
autonomia n
autonomike a
autologe n monologue
avar v dommage
avarike a
avarive a
avarize v
ave tbd avoine
avokado n avocat
axe n axe
aya n bonne (domestique)
ayo int aïe!
Azeria pn Azerbaijan

B

babu n chapitre
babuche n pantoufle (babouche)
babul n vachellia
bacha n enfant
bacheler n licence
badal v
badam n amande
badan n corps
badan di a
badavi pn bédouin
bage n sac
bagaje n bagage
bagi tbd
bagi bele tbd bêche (pelle)
bagre n tigre
bagre oselote n oncille
bah tbd bah
bahaisme n
bahaiste n
bahai n mer
bahai alga n algues
bahai amirer n amiral
bahai chau n posidonie (herbiers marins)
bahai di tbd
bahai gele n méduse
bahai hiyar n concombre de mer
bahai hua n
bahai kinar tbd côte
bahai nil a
bahai ordu n force navale (marine)
bahai porto n
bahai sake n baie (golf)
bahai vala n matelot
Bahama pn
Bahrain pn
bai tbd
bake v
baker n boulanger
bakeria n
baka poto tbd terre cuite
bakalau n morue (cabillaud)
baki a reste
baku a blanc
baku choi tbd
baku margarite n marguerite
baku salmon n saumon du Pacifique (saumon kéta, saumon chien)
baku varis tbd riz blanc
bale v emballer (envelopper)
balaje n emballage
bala tbd fort
• anbala tbd faible
balakan tbd salle de muscu
balata tbd force
baldi n seau
balon peshe n poisson-globe
baluta n chêne
baluta frute tbd gland
bambu n bambou
bamia n gombo
ban n pain
banana n banane
bande v
bande n ruban (bande)
bandaje n bandage
banda n bande
bandera n drapeau
bang n masse d'armes
Bangi pn Bangui
Bangi rivo pn Oubangui
bangla bashe n bengali
Bangla gogia pn Bangladesh
banke v
banker n banquier
bankekan n banque
bankrute n failli
bankeshefe n
bano n tableau (panneau)
bano geme n jeu de société
banya tbd bain
banya jube tbd peignoir
banya kamar tbd salle de bains
bar n
bare v bloquer
barium n baryum
bare mur n barrière
bar vala tbd barman
Barbados pn Barbade
barbar a barbare
Barbuda pn Barbuda
barde n barbe
bari tbd
bari metal tbd métaux lourds
barke v féliciter (benir)
barke n Félicitations !
barsha tbd pluie
barsha chate tbd parapluie
barsha kote tbd imperméable
barsha mosim tbd mousson
barsha sui tbd eaux de pluie
barte a indien
Barte Bahai pn océan Indien
Bartia pn Inde
baru n ours
barude tbd poudre à canon
bas a assez
basen n bassin
bashe v langue
• dubashike a bilingue
• konbashe n
• polibashike a plurilingue (multilingue)
• trabashe v traduction
• trabasher n
• unbashike a
bashe kanun n
bashe kanunike a
bashe lojia n
baske n panier (panier de basketball)
baske bol n basketball
bata n
bata krote n
bati num huit (8)
batri tbd pile (batterie)
bau n
bau bei n
bau di a précieux
bauite n pierre précieuse (joyau)
baze n base
baze bol n baseball
bazer n
bazike a
bazisme n principe
bazize v
baze kanun n
baze petre n
baze skolekan n école primaire
baze strute n infrastructure
bazar n marché (bazar)
bazar hurisme n
be v
bebe n bébé
bebe katil n
bedingan n aubergine
bega tbd
behe n
bei tbd socio
Beijing tbd
bel n
bela tbd
Belarus pn
belcha tbd pelle
Belgi pn
Belize pn
ben n fils ou fille
ben ben n petit-enfant
ben doh n
ben son n
Benin pn
benke n banc
benzi n herminette
benzin n
bere n
beri n baie
berilium n béryllium
berklium n berkélium
Berlin pn
Bermuda pn
bete n betterave
beton n
betula n bouleau
bie v
bier n organisme
biofizolojia n
biogense n
bio lasa tbd
biolojia n biologie
bio mute di tbd
bio sana she tbd compost
biosistem n biome
biotoxe n toxine
Biblia pn
biblike a
bibre n
bichi tbd fouet
bikini n bikini
biku n moine ou nonne
biku sanga n
bil v pouvoir (possible, capacité)
bil es v peut-être
bilive a
bil ki adv peut-être
bilta n capacité (pouvoir, habileté)
bilor tbd cristal
bine v construire
• konbine v
binaje n bâtiment
bine plan n architecture
bine planer n architecte
bindu tbd
bingo n bingo
bir n bière
birkan n
Bisau Ginia pn
biskute n biscuit
bismute n bismuth
bison n bison
biznes tbd
bizneser tbd
blabla tbd
blablakan tbd
bloge tbd
bobo tbd
boi tbd
boi punte nume tbd
boikote v
boing tbd rebondir
boka tbd
boka chate tbd palais de la bouche
boka vele tbd
bol n balle (boule, sphère)
bolite n pavé
bolon n ballon
boli tbd
boli varis tbd
Bolivia pn
bolshevisme n bolchevisme
bolsheviste n bolchevik
bolte tbd boulon
bombe tbd bombe
borium n bohrium
bori tbd
bori di tbd
boron n boron
Bosna e Hercegovina pn
bote n chaussure
boter n
botin n botte
botekan n
Bote pn
botel tbd bouteille
botel tape tbd capsule
boxe v boxe
boxer n boxeur
boxe pante n caleçon
bra n frère
bra doh tbd
bra son tbd
Brahma pn
brauza tbd
brauzer tbd
brave tbd brave
brave tbd bravo!
Brazavil pn
Brazavil Kongo pn
Brazil pn
briko n abricot (prune)
Britia pn
brokoli n brocoli
brom n brome
brosh tbd brosse
brosh kalam tbd
brun varis tbd riz complet
Brunai pn
bu! tbd bouh!
bubu tbd croque-mitaine
bude tbd
Bude tbd Bouddha
budife tbd
budike tbd éveillé
budion tbd
budisme tbd
budiste tbd
buda tbd cabine
Budapeshte pn
bufe n
buke n livre
bulbul n rossignol
Bulgaria pn
bum tbd explosion
bure tbd bureau (office)
bural tbd
burer tbd
bureria tbd
burokan tbd
burokratia tbd bureaucratie
bure rite tbd protocole
burge tbd fort
Burkina Faso pn
bus tbd bus
bus halte tbd arrêt de bus
buste tbd
busu tbd bisou
bute tbd beurre
butan n butane
butil n
buton tbd bouton
buton bano tbd
buyu n

C

celsius gradu n
Cer pn
cerium n cérium
Cernagora pn
Chade pn
chai tbd thé
chai chamacha tbd cuillère à café (petite cuillère)
chaikan tbd
chai kupa tbd tasse à thé
chai pote tbd théière
chai vala tbd
chaku tbd
chamacha tbd cuiller
champion tbd
chane tbd
chaner tbd
chanive tbd
chanekan tbd
chana tbd
chanaike tbd momentané
chanse tbd chance
chape v
chape tbd
chapati tbd
char tbd
charete tbd charette
char parke tbd
charme v
charme tbd charme
chate n toit
chau n herbe (gazon)
chau kitabe tbd
chau medan tbd pelouse (gazon)
chau mien tbd chow mein
chau stan tbd
chavi tbd clé (clef)
cheka tbd
cheke tbd chèque
cheng tbd
cheng bede tbd lits superposés
cheri n cerise
cheska pn
cheti num sept (7)
chetiden tbd semaine
chian a cyan (turquois)
chile pn
chili tbd piment
chili fun tbd
chimpanzi n
chin n parent (géniteur)
chin bra n oncle
chin chin n
chinograme tbd
chin ma n grand-mère
chin pa n grand-père
chin sis n tante
chinchila n
ching tbd
ching tbd
ching lai tbd
ching na tbd
chini tbd porcelaine
chipe pn
chira tbd déchirer
chira chira tbd
chira chira di tbd
chira tela tbd
chita n guépard
choi tbd
choklate tbd chocolat
choklate kane tbd tablette de chocolat
Chongching pn
chopu tbd houe
chore tbd
chorer tbd
chosen pn
chosen di tbd
chule v traiter (traitement, processe)
chun tbd
• prechun tbd
chunbil tbd option
chun liste tbd
chun yo gol tbd
chung n insecte
chupu tbd sucer
chute v
chute mun n

D

da pron il ou elle
damen pron ils ou elles
damen su poss.pron. leur
damimen pron
da su poss.pron.
dai a
dai angiler tbd
dai angilkan tbd
dai bahai tbd océan
dai barsha tbd trombe (averse)
dai dara tbd
dai dom tbd palais (château, manoir)
dai gradu tbd
dai lasun n
dai pau tbd canon
dai pauer tbd
dai pole n
dai pote tbd chaudron
dai seku tbd rocher
dai skolakan tbd
daita tbd
dai zi tbd
dake v couvrir
• andake tbd
dake tbd
dalil v preuve
dama geme tbd jeu de dames
damas tbd diamant
damasike tbd
dan tbd rang
dane tbd
dana.chau tbd mil (millet)
dana sekur tbd
dang tbd
dang gi tbd cloche
danse tbd dance
Danske tbd danois
Danske gogia pn
dante n
dante v mordre
dante baluta n
dante brosh tbd
dante davaer tbd
dante kume tbd
dante los tbd édenté
dao n
dape v
dare v couler
dare n écoulement (flux)
daria n
darike n
dare tube n entonnoir
darmestadium n darmstadtium
darte n
dartike a
darti hauer tbd
darvinisme n
darviniste n
date n données
date banke n base de données
date table n
data chule tbd traitement de données
data chule lojia tbd informatique
data fen lize tbd
dau n
dau bano tbd panneau de signalisation
dauisme n
dauiste n
dau yuge tbd carrefour
dava tbd
davaer tbd
dava lojia tbd
dava she tbd médicament (remède)
dava shekan tbd pharmacie
dava she lojia tbd pharmacologie
dava sui tbd pocion
de prep de
dee tbd dieu
deike tbd
deisme tbd
• andeiste tbd athée
deiste tbd
deokratia tbd
deolojia tbd
deomite n mythe
deonagre grame tbd dévanagari
deosofia tbd théosophie
debe v devoir (obligation)
debaje n dette
debize v obliger (imposer)
defe tbd
defe bano tbd bouclire
defer tbd
defe kaska tbd armure
deha tbd village
Deimos pn
dele tbd délai (retard)
dele to tbd
deme tbd
demal tbd
demografia tbd
demokratia tbd démocratie
demokratike tbd
demokratiste tbd
deme polita tbd
demon tbd
den tbd
• preden tbd hier
den logu tbd journal
des kilo tbd
desen tbd
desi num
desi bel n
detal tbd
• dusdeuisme n
deval tbd
devalta tbd
dexe tbd
dexhanuka tbd droitier (dextre)
dexiste tbd
di part
dia tbd jour
dia foto tbd lumière du jour
dia yam tbd
dike n viser (direction, cible; objectif)
dike v viser
• indike tbd
diker tbd
dike pin tbd
din n religion
din di tbd
din guru tbd
diniste tbd croyant
• andiniste tbd infidèle (incroyant)
din shia tbd secte
dinamite tbd dynamite
dinde n dinde (dindon)
ding tbd
• anding tbd
dingi tbd
dino saur tbd dinosaure
Dione pn
diorite tbd diorite
dipe v baisser
dipe tbd bas
dipe gradu tbd
dipe megi tbd
dipe moka tbd buisson
dipe tela tbd
diske tbd disque
disprosium n dysprosium
dite tbd dire (parler)
• kontredite tbd
• predite tbd
• predition tbd
ditate tbd dicter
ditater tbd dictateur
ditateria tbd dictature
dition tbd diction
doh n fille
doh doh n
doh son n
Doiche pn
doiche di tbd
dokumen tbd document (dossier)
dokumen filme tbd documentaire
dokumen sanduku tbd
dolar tbd
dolfin n dauphin
dom tbd maison (foyer, domicile)
dom di tbd domestique
dom gogia tbd patrie
domize v
dom zeze n mouche
Dominika pn
Dominika Vakilkratia pn
domino n
don v donner
• redon v
donaje n
donaje cheke n chèque cadeau
donive a généreux
dong tbd east (orient)
dong di tbd
dong gorila n
Dong Timor pn
donjon ventur tbd
dor metre n
doshe n
doshike a
dosil tbd docile (insipide)
dosil gene di tbd domestiqué (apprivoisé)
doste tbd amie
• andoste tbd
dostia tbd
dostike tbd
doste los tbd
dotor tbd
dotorta tbd
dou tbd
doze tbd
drame tbd pièce de théâtre (drame)
dramate tbd
dramater tbd
dramatike tbd
dramatike ironia tbd
du num deux (2)
dual a duel
dualisme n
dubashike a bilingue
dufonike a
dugrafike a
du mar tbd
dume tbd
du o tri tbd
duple tbd double
du romanse di tbd
susemike a
du sexe di tbd
dua v
dua tbd
• dusdua tbd malédiction
dubnium n dubnium
panduke tbd fundic
duke tbd recevoir
dukan tbd boutique (magasin)
duku tbd
duku di tbd
dum tbd fumée
dunia tbd monde
dunial tbd
dunia bashe tbd
duna tbd dune
dure v passer
dure tbd durée
• redure tbd reprendre
durebil tbd
dure di tbd chronique
durometrer tbd chronomètre
durian n durian
dus a
dus gradu tbd
dus hal tbd
dus jen n ennemi
dusnam n
dus rai tbd
dus sin di tbd
dus zar tbd
dush tbd douche
dute tbd
• dedute tbd
• dedution tbd
• indute tbd
• kondute tbd
• konduter tbd
• produte tbd
• paraprodute tbd
• posprodution tbd post-production
• produter tbd
• redute tbd

E

e conj et
eglisa tbd
einsteinium n einsteinium
Eire pn Irland
ekal tbd
ekia tbd
ekolojia tbd
ekonative tbd sauvage
Ekuador pn
elastike tbd élastique
eletre tbd électricité
eletrike tbd
eletroline tbd
eletrolize tbd électrolyse
eletron tbd
eletroposte (e-poste) tbd
eletrorade tbd
elfe tbd elfe
Enceladus pn
energia tbd
engener tbd ingénieur
engenia tbd ingénierie (génie)
English pn
english di tbd
english filiste tbd
english fon di tbd anglophone
eglishife v
english margarita n pâquerette
enzim tbd
erbium n erbium
Eris tbd
Eritra pn
es v être
esente tbd
esentia tbd être (existence, essence)
esential tbd essentiel (fondamental)
eser tbd
esai tbd essai
eskran tbd écran
eskulte tbd
eskulter tbd sculpteur
eskulte suta tbd
espanofonike tbd
Espania pn
esperanto n
esponje n éponge
estan n étain
Esti pn
estibium n antimoine
estrontium n strontium
etan n éthane
etanol n éthanol
etil n éthyle
Etiopia pn
Eurasia tbd
eureka tbd
euro tbd
europium n europium
Europa tbd Europe
europa baluta n chêne pédonculé
europa di tbd européen
Europa luna pn
Europa Unia tbd
exgogia tbd
exgogike tbd
exike a
exa num
ezmurude tbd émeraude

F

fe tbd faire
faide v
faidaje n
faidike a
fake v
famil n
famil nam n
fan v fan
fanate v
fanatike a fanatique
fantaze v
fantazia n
fantazike a
fantom tbd
farke n différence
fase tbd face (facette)
fase tele tbd profond
fase teleta tbd
fashe v faisceau
fashisme n
fashiste n
fasil tbd facile
fasilta tbd
fatige tbd fatigue
fatu tbd punicion
fatu di tbd pénal
fatura tbd addition (facture)
favor tbd
faze n phase
febre tbd
fei tbd vol
fei gi tbd
fei gi di kaper tbd
fei gi tikete tbd
fei mushu n chauve-souris
• defeke tbd déféquer
feke tbd fèces
telefonia tbd
femisme tbd
femiste tbd
fen tbd part
fen di tbd
fen don tbd
fenife v
• dufenife v
fenil n
fen lize tbd analyser (analyse)
fenol n phénol
fere v
• defere v
• disfere v
• infere v inférer
• prefere v préférer
• profere v
• refere v référer
fermium n fermium
fero n fer
feste v
festal a festif
feste den n
fete v faire (fait)
• defete v
• exfete v effet
• exfetive v
• infete v infection
• parafete v
• perfete v parfait
• rifete v répéter
fete bashe n
fetebil a faisable
feter n faiseur (facteur)
feteria n
Fiji pn
fikre v
file v
filiste n
Filipin pn
Filistin pn
filme n
filme babu n
filsofe v philosophie
filsofal a
filsofer n
filtre v
fine v finir
fine v
fin aux
final tbd
finike a fini
finize v
finme a
fiorde n fiord
firuze n
fite n plante (végétal)
fitolojia n botanique
fixe v
• afixe v afficher
• afixaje tbd affiche
• posfixe v
• prefixe v
fize n
fizike a
fizike gi tbd
fizologer n
fizolojia n physique
• metafizolojia n
flam v
fleche tbd flèche
flecher tbd
flerovium n flérovium
flexe v
• deflexe v
• reflexe v
• reflexer n
• reflexe sonde n
• flexebil tbd
flexive bashe n
flur n fluor
fluride n fluorure
fobia n
fobife v effrayer
fobike a
fobive a effrayant
Fobos pn
foku tbd
foli tbd échelle
foli kaska tbd
fon tbd
fone v
fone tbd
foneme tbd
fonologe tbd
fonolojia tbd
fone zi tbd
fonte tbd source
fonte kalam tbd stylo-plume
fonte sui tbd eau de source
fonyo n fonio blanc
for tbd loin (hors, parti)
forife v
fora tbd forer (percer)
forke tbd
• deforme tbd
• dusforme tbd défigurer
• dusformife v défigurer
• dusformike a
• konforme tbd
• konforme tbd
• riforme tbd
forme tbd
formeme tbd
formize v former
forum tbd
fosfe n phosphore
fosfate n phosphate
fote v lumière
foto n photo
foto gola tbd
fotografe tbd photographie
fotografer tbd
fotografe gi tbd
fotografia tbd photographie
fote kane tbd
fotoline tbd
fotolojia n
foto mata di tbd mat (opaque)
foto minar tbd fanal (balise)
foto mira di tbd luisant (brillant)
foton tbd photon
fotos tbd
foto radi tbd
Franse pn
Franse fon di tbd francophone
Franse fon dunia tbd francophonie
Franse Guyana pn
fransium n francium
Franse krepe n crêpe
Franse Polinesi pn Polynésie française
frasen n frêne
frem tbd cadre
frike tbd
frute tbd fruit
frutos n fructose
frute parke tbd verger
frute sharbe tbd
fufu tbd pâte (pulpe, foufou)
fui tbd
fuke v porter (s’habiller)
fukize v habiller (vêtir)
fuka tbd
fuku tbd vêtements
fuku di tbd
fuku vashi gi tbd
fulan tbd
fun tbd poudre
fungu tbd
fungu frute tbd champignon
fungu nete tbd mycélium
• defunte tbd défunt
• dusfunte tbd
• konfunte tbd
• konfuntebil tbd
• konfuntebil tbd
funte tbd
funtebil tbd
funtion tbd fonction
furete n furet
furi tbd
furita tbd
futau tbd
fute n
fute bano tbd
fute bol tbd football
fute marke tbd empreinte de pied
fute shaka n
fuze v melt
• konfuze v fusionner (fuser)
fuzion n
fuzive bashe n
fuze petre n lave
fuzesafe v fondu

G

ga tbd aller
Gabon pn
gabre tbd tombe (enterrer)
gabrite tbd pierre tombale
gabrestan tbd cimetière
gadolinium n gadolinium
gaja n
Galia pn Gaule
galium n gallium
gala tbd
galaxia n galaxie
galeria n
gali n rue
galope v galop
galte a erroné
galte v
• angaltife v déboguer (débugger)
galte n faute (erreur)
galte bude tbd
gam chin n
gamia n mariage
gamife v
gamike n
gam ma n
gam pa n
gam per n époux
gam sau n
Gambia pn
gamba tbd crevette
gamel n chameau
gamo tbd émotion
gamo di tbd
gamo hal tbd humeur
gamo zi tbd émoticône (emoji)
gan tbd
gan chau tbd foin
ganife v
gan mosim n
gan putau tbd
Gana pn
gana tbd canne
gana kalam tbd calame
Ganda pn
gandum n blé
Ganga tbd Gange
gani tbd chanter (chanson)
ganir tbd
ganir grupe tbd chœur
Ganimede pn
ganja tbd
ganse tbd oie
garante n garantie
garde tbd garder
garder tbd guetteur (sentinelle)
garde tor tbd tour de guet (tour de garde)
garde zelo tbd
garme a
garme masala tbd
garme mosim n été
garme mosim medi den tbd
garme zone n tropique
garme zone chaustan n savane
garme zonike a
gas n gaz
gasife v
gasike a
gate tbd
gate a dante tbd mordre
gate glu bano tbd presse-papier
gative tbd
gati tbd dur
gati mate tbd
gati mate di tbd
gau tbd haut
gau di tbd
gau dipe tbd
gau dipe mote v
gau gradu di tbd
gauize v
gauta tbd
gau tanur tbd
gau tehni tbd hautes technologies
gaze tbd
gazel n gazelle
gazeta tbd
gazeter tbd
gee n
geografia n geographie
Geia pn Terre
geolojia n géologie
geomante n
geometria n géométrie
geopolitia n géopolitique
geoterme n géothermique
gebre tbd algèbre
gei tbd
gele tbd
gem tbd épée
geme v
geme tbd
gem dau tbd kendo
gemer tbd
gem suta tbd escrime
gene v
• exgene tbd
• poligene tbd
• progene tbd procréer (engendrer)
• sugene v élever
• ungene n
gene di tbd
gene grupe tbd
gene klas tbd
genologike a génétique
gene logu tbd généalogie
genolojia n
gene tipe n génotype
gense tbd
gensal tbd général
gensolojia tbd études de genre
geo dou n
geo elfe tbd gnome
geo forme tbd terrain
geo kaska krake tbd
geo kaska plate tbd plaque tectonique
Geo Medi Bahai tbd
geo niche di tbd
geo niche jela tbd oubliette (cul de basse-fosse)
geo ordu tbd
geo par lin tbd
Geo Par Lin Ginia pn
geo sismo tbd
geo tike tbd
Germania pn Germanie
germanium n germanium
Gernezi pn
geste v
Gibraltar pn
gide tbd guider
gide buke tbd guide touristique
gider tbd guide
giga num
ging tbd
ginge tbd gingembre
ging gola tbd
ging gradu tbd
ging lin tbd
gingam n kumquat
giota tbd
gitar n guitare
glas n verre
glasife v
glasure n
glis tbd glisser
glu v
glukerol n glycérol (glycérine
glukin n glycine
glukogen n glycogène
glukos n glucose
glute v
glute bande n
glute bandaje n pansement (sparadrap)
gluten n
glute grafe n autocollant
glutike a adhésif (collant)
glutive bashe n
glutize v coller
gogia tbd
gogia jen tbd
gol v but (destination)
golem tbd
gomu tbd
gone n
gonometrer n
gorila n gorille
goro n
goro karne n
goton n coton
gradu tbd
gradu di tbd
gradu medan tbd
gradu mute tbd développement
grafe tbd
grafe tbd
grafe buke tbd
grafe chule tbd traitement d'images
grafeme tbd
grafer tbd
grafe fineta tbd
grafike tbd
grafe karte tbd
grafe kata tbd bande dessinée
grafe lanse gi tbd
grafe projeter tbd
grafi sugata tbd
gram n gramme
grame tbd
• programe tbd programme
• programaje tbd
• programer tbd
gran tbd
granite tbd granit
grave tbd gravire
Grenada pn
Grenadin nesia tbd
grese v marcher
• agrese v agression (attaque; agresser, attaquer)
• agreser n agresseur
• agresive a agressif
• progrese v
• progresion n
• regrese v
gril n grille
grilkase n cage
grimas tbd grimace
grom tbd
grom tufan tbd
gros tbd rêche (rugueux, gros)
gros tbd
gros limon n combava
grosta tbd
gros zi tbd
grupe n groupe
gua n
Guadelupe pn
guai tbd bizarre
Guam pn
guan tbd
guan tbd
guan di tbd
guaner tbd
guanta tbd
Guangzou pn
Guatemala pn
gubu n hippopotame
gui tbd
gui papi n pavot d'Orient
gujarati pn
guku hua n
gul n goule
guma tbd
guru n
guste v
guste n
guste ka tbd
guta tbd genou
guta kaska oste tbd rotule
Guyana pn

H

ha tbd avoir
habar n
habar gazeta tbd
habar letre tbd bulletin (infolettre)
habar media tbd
habasha tbd
Habasha tbd Abyssinie
hafenium n hafnium
hafiz- tbd
hafizer tbd
haha tbd rire
haide tbd
haima tbd tente
Haiti pn Haïti
haje v pèlerinage
hajer n pèlegrin
hake tbd droit
haki tbd poussière
haki chupu gi tbd
haki rang tbd kaki
hal tbd état
halal tbd
halal liste tbd
halela tbd
hali tbd vide
hali zi tbd espace
halife n calife
halifia n
halo tbd allô
halte v
halte tbd halte
halve n
ham tbd
ham di tbd important
hamake tbd
hamar tbd
hamil tbd
hamir tbd
Han tbd
han guaner tbd mandarin
Han zi tbd
hanu n main
hanu li tbd
hanu shaka n bras
haos tbd
hape v adapter (ajuster)
hapu tbd approprié (adapté, convenable, opportun)
harabe v
harabe tbd
harabe mahala tbd bidonville
haram tbd
harmonia n
harmonike a
harnes tbd
has tbd
has nam tbd
hasta tbd
hashi tbd baguettes
hashish tbd
haste tbd hâte (précipitation)
• anhaste tbd lent
hata prep jusque (jusqu’à)
hata di tbd voire (même)
hatar tbd danger
hatar di tbd
hau a bon
hau v
hau angil n évangile
haudeisme n
haugenisme n
hau gradu v
hauloge v éloge
hau moral n
hau moral di a
hau rai v
hau sifa di a
hau sifata n
hau sin di a propice
hautopia n
hau vide di a
hau yam a
hau zar n
hava tbd
Havai pn
Havai nesia tbd
Haye pn
hazin tbd
• mahazin tbd
hazinkan tbd
he tbd hein?
hei tbd
helium n hélium
Helen pn
helenike tbd
helis babul n acacia faux-gommier
helis fei gi tbd hélicoptère
helix tbd
Helsinki pn
heme tbd sang
• anhemia tbd anémie
hemofobia tbd
hemoglobin tbd hémoglobine
hemopresia tbd tension artérielle
heme selu tbd cellule sanguine (globule)
hemi los tbd
hen tbd haine
hena n henné
hepate tbd foie
hepatitis tbd
hero n héros
heroike a
hero mite n
herze n
Hese tbd Hesse
hesium n hassium
hevan tbd animal (bête)
hevan agri suta tbd élevage
hevan bagi tbd zoo
hevan filia tbd
hevan geo grafi tbd
hevan lojia tbd zoologie
hevan lojia di tbd zoologique
hevan mite n fable
hevan toxe tbd
hibride tbd
hidre n hydrogène
hidrate n hydrate
hidre peroxide n peroxyde d'hydrogène
hidrargente n mercure
hijabe n voile
hik n hoquet
hima tbd neige
hima duna tbd
hima rose tbd
Himalaya pn
Hinde tbd
Hindochin tbd Indochine
hindisme tbd
hindiste tbd
hindium n indium
hinde reger n
Hinde rivo tbd Indus
hinde sos tbd chutney
Hindestan tbd Hindustan
hipe tbd
hipoglukohemia tbd hypoglycémie
hipohemopresia tbd hypotension
hipokalsohemia tbd
Hiperion pn
hip hop n hip-hop
hisabe v calculer
hisabia n
hisabu loge tbd compte
histor tbd
historer tbd
historia tbd
• prehistoria tbd
historolojia tbd
hiyar n concombre
Ho Chi Min site pn
hobi tbd
hobiiste tbd amateur
hogo tbd feu
hogo di tbd
hogo puja tbd
hogo sanduku tbd
hogo seku tbd silex
hogo shan tbd volcan
hogo shan glas tbd
hogo tehni tbd feu d’artifice
hoki tbd hockey
hol tbd
holografe tbd hologramme
holografia tbd holographie
holia tbd
holisme tbd holisme
holiste tbd holistique
holonam tbd holonyme
holonume tbd
holera tbd
holmium n holmium
Hong Gong pn
hore v
horife v
horifike a
horur n horreur
hormon tbd
Horvatia pn
hotel tbd hôtel
hua tbd fleur
hua jara tbd
hua koli n chou-fleur
hua mosim n
hua pote tbd pot de fleur
huang a
hui tbd
hui darte tbd podzol
hui rang tbd
huke tbd crochet
huke krus tbd svastika (croix gammée)
huke lin kane tbd canne à pêche
huli n renard
• exhume tbd
• inhume tbd
hume tbd humus
human tbd être humain
humania tbd
humanike tbd humain
humanisme tbd humanisme
humaniste tbd
humanoide tbd
human hake tbd droits de l'homme
humel n houblon
humor tbd
humorike tbd
humoriste tbd
humus n
humus pasta tbd
hure tbd libre
huria tbd
hurisme tbd
huriste tbd
huristike tbd
hura tbd hourra
huru di tbd
hushi tbd

I

ibri tbd
iche v
iche n
• anichive tbd
idee tbd
ideal tbd idéal
ideograme tbd idéogramme
idiote tbd
idiote di tbd
idioteta tbd
ifrite tbd
iglu tbd iglou
iha n
ihamar n mule
ilme n
ilmia n
ilmike a
ilmive a
impere tbd
imperer tbd
imperia tbd empire
imperial tbd
imperialisme tbd
imperialiste tbd
in tbd
inaje tbd
in bum tbd implosion
in di tbd
inike tbd
in klus tbd y compris
in klus di tbd inclusif
inlai tbd accès
in liste tbd
in mise tbd
inmun tbd
in nam tbd
inpulse tbd
in tene tbd
intre tbd entrer
intre tbd
intraje tbd intestin (entrailles, ventre, boyau)
intromun tbd
in verse jen tbd introverti
in vide tbd
in xe tbd
Indonesia pn
insulte tbd
insulte di tbd
internete tbd
Io pn
iode n iode
ion tbd
ion radi tbd
ion radi di tbd
IP adres tbd
Iran pn
Iraqi pn
iridium n iridium
ironia n ironie
ironike a
islam tbd soumission
islamofobia tbd
islamisme tbd Islam
islamiste tbd
islam sharia tbd
Islande pn
isme tbd
Israel pn
iste tbd
ite n pierre
Italia pn
itis n inflammation

J

jain din tbd jaïnisme
jake n
jakete n gilet
jaka n
Jakarta pn
jame v
• anjame tbd
• anjamike tbd
jamia tbd
jamive tbd
jame karte tbd carte à collectionner
Jamaika pn
jampe tbd
jamul n prune de Java
jan v
jan budisme n zen
janive a
janela tbd fenêtre
janela frem tbd
jang v
janger n
jangike a
jang suta tbd
jangle n forêt (jungle)
jara tbd jarre (carafe, cruche)
jaru tbd balai
jau n orge
javabe v réponse
jaye tbd vaincre
jayer tbd
• jaye pandunia! tbd
Jayer pn Algérie
jaze tbd
jebe tbd poche
jebe chaku tbd canif
jeka tbd prêter (empruntre)
jeka don tbd prêter
jeka lexe tbd
jeka na tbd empruntre
jele v
jeler n
jelike n
jelekan n prison (geôle)
jen n personne
jen (jen men) tbd on
jenal a
jen bahai tbd
jen jamia n foule
jenju tbd
jenju table tbd abaque (boulier compteur)
jensen n
Jerze pn
jete tbd
• exjete tbd
• injete tbd
• injetaje tbd
• projete tbd projet
• rejete tbd
jete grafe tbd projeter (image projection)
Jibuti pn
jihade tbd lutte
jin n esprit (génie)
jiva v vivre (vivant; vie)
• trajiva v survivre
joke tbd
joker tbd
jong tbd centre
Jong Afrika Vakilkratia pn
jong di tbd
jong fon tbd voyelle
jong skolekan tbd école secondaire
Jongoku pn Chine
jovar n sorgho
jube n robe (caftan)
jude v
• prejude v préjuger
judaje n
juder n juje
judike a
judau n judo
jul n joule (J)
jumla tbd
jumla lojia tbd syntaxe
jun a jeune (junior)
jun bei n
jun bra n
jun fem n
jun jen n
jun man n
jun moka tbd pousse
jun nen n jeunesse
jun sau n
jun sis n
junta n
jung tbd
jus n jus
juste tbd justo (exact, précis)
juste pauer tbd

K

kal a
kalife v qualifier (définir)
kalta n qualité
ka prep que (comme)
kababe v
kababe karne n
kabile tbd tribu
kable tbd corde
kaboga n citrouille
Kabu Verde pn
kadimium n cadmium
kafe n café
kafe alga n algues brunes
kafekan n café
kafe kupa n
kafe pote n cafetière
kafe rang a brun (marron)
kafe salmon n truite brune (truite de mer)
kafir tbd
kafur n camphre
kaguji tbd papier
kaguji limon n lime (citron vert)
kai tbd
Kaiman nesia pn
kaju n cajou
kaka n
kaka v
kakau n
kaki n kaki
kalium n potassium
kala a noir
Kalal pn
kalam n plume
kalam sui tbd encre
kalende n calendrier
kali a basique
kali n base (alcali; basique)
kali guste a amer
kali melon n
kali orange n orange amère
kalifornium n californium
Kalisto pn
kalkul tbd
kalmar n calmar (encornet, calamar)
kalsobilor tbd marbre
kalside tbd chaux
kalsite tbd calcite
kalsium n calcium
kalsopetre tbd calcaire
kam tbd peu
kamia tbd
kamife tbd
kama tbd luxure (libido)
kama deu tbd
kama kanon tbd Kâmasûtra
kamar tbd pièce (chambre)
kamar dipe tbd
kamar gau tbd
Kambodia pn
Kamerun pn
kamil n Camomille sauvage
kamisa tbd chemise
kamisa shaka tbd manche
kamote n
kampe tbd
kampe bagi tbd terrain de camping
kampe bede tbd lit de camp
kamper tbd
kamre tbd
Kamria pn
kan n
Kanada pn
kanal n fossé (canal, tranchée)
kanalize v
kandela n
kandi tbd bonbon
kane tbd bâton (canne, tige)
kane ban tbd
kane minte n menthe verte
kane sor tbd loquet
kanga tbd
kangaru n kangourou
kanjar tbd
kanon tbd classique (canon)
kanon di tbd
kanse tbd cancer
kanta tbd
Kantalupo a Sabina tbd Cantalupo in Sabina
kantalupo melon n
kanu n canoë
kanun n
kanunike a
kanun vala tbd
kanyon n canyon (ravin)
kape tbd saisir
kapa tbd tête
kapa kaska tbd
kapa kesha tbd cheveux
kapa kesha los tbd chauve
kapa los tbd acéphale (sans tête)
kapa oste n
kape truke tbd piège
kape yo kuanga tbd
kape yo peshe tbd
kape yo taxi tbd
kar v travailler
• duskar v méfait (péché)
• duskarer n malfeiteur
• konkar v collaborer
• konkare v collaborer
• prokare tbd
karaje n travail
kar chute tbd
karer n travailleur (ouvrier)
kargi tbd
karkan n
kar lexi tbd verbe
kar meza n
kar skoler n
karaoke tbd
karate n karaté
karater n karatéka
karavi n
karbe n carbone
karbe duoxide tbd dioxyde de carbone
karbohidrate n glucide
karbide n
karbe kalam n crayon
karbol n
karboxil n
karbau n
karchof n artichaut
kardon n chardon
kardon karchof n cardon
karge v charger
karga tbd charge (fardeau, poids)
kargadan: n
kari tbd curry
Karibe pn Caraïbes
karim tbd générosité (charité)
karim di tbd généreux
karite tbd
• reinkarnation tbd réincarnation
• inkarnate tbd
• inkarnatike tbd
karne tbd viande
karnal tbd charnel
karne feste tbd carnaval
karnize tbd abattre
karnizer tbd boucher
karnekan tbd abattoir
Karnada pn
karnada bashe n
karote n carotte
karte tbd carte (plan)
kartografia tbd cartographie
karta tbd carte
Kartul pn
kartush n cartouche
karuba n caroube
karvan tbd
kase n
kasete n
kasul n capsule
kaska tbd carapace (coquille, coquillage, croûte)
kastana n châtaigne (marron)
Kastilia pn Castille
kastilia bashe n castillan
kasu tbd
Katalunia tbd
katana tbd
Katar pn
katil n lit
katus n cactus
Kaukasia tbd
kauri n cauri
kave tbd creuser (fosse)
• exkave tbd excaver
kavai tbd
Kazakestan pn
ke tbd que (quoi)
ke jen tbd qui
ke loke tbd
ke poli di tbd
ke riti tbd comment
ke sata tbd quand
ke she tbd
ke tipe tbd
kechape tbd
keke tbd
kelele tbd
kelvin n
Keme pn Égypte antique
ken v connaître ou savoir
• ankene tbd
• ankenike a
• diskene v
• konkenaje n
• rekene tbd reconnaître
kenaje n
kenation n connaissance
• ankenive a
kenize v
kenelojia n épistémologie
kenevol n
kenevolike a
kenevolive a
kentaur tbd centaure
kentaur hua n Centaurée
Kenya pn
kerame n
keramaje n
keramike a
keram sing n
kerne n coeur
kerne chira tbd
kerne energia n
kerne fizika tbd
kerne unta tbd
kerne vuki tbd arme nucléaire
kerube n
kesha tbd
kesha bande tbd
kesha brosh tbd brosse à cheveux
kesha los tbd glabre
kesha sabun tbd
keton n cétone
ketel tbd
keze tbd fromage
Khartum pn Khartoum
ki n que
ki pron
kilo num
kilogram n
kilomitre n
kime n substance
kimeme n élément chimique
kimia n chimie
kimike a
kimono n kimono
kinar tbd bord
kinar baryer tbd
kinar di tbd
kinar fon tbd
Kinshasa pn Kinshasa
Kinshasa Kongo pn
kio tbd pont
kioske tbd pavillon
Kipris pn
kira tbd
kira don tbd
kira kape tbd
kirate n carat
Kirgize pn
Kiribati pn
Kiril zi tbd
kisme tbd destin
kitabe v écrire
kitabaje n article
kitabe chule n traitement de texte
kitabeme n
kitaber n scribe
kitabe forme n
kitabiste n écrivain
kitabekan n bibliothèque
kitabe mashin n machine à écrire
kitabe minister tbd
kivi n kiwi
kivi frute n kiwi
klame v crier
• deklame v
• proklame v proclamer
• reklame v
klar a clair
klar! tbd
klarife v
klas tbd
klasife v
klien tbd client
klike v
klima tbd
klimalojia tbd
klima mute tbd changement climatique
klin tbd tendance
klon v clone
klor n chlore
klube tbd
kluze v
• exkluze v exclure
• exkluzive a exclusif
• inkluze v inclure
• konkluze v
kluzike a
koala n koala
kobalte n cobalt
kode tbd
• dekode tbd
• inkode v
koda tbd queue
koka tbd
Koka Kola tbd
koko n poulet
Kokos nesia pn
kola n
kola frute tbd
kola jus tbd
koli n chou
Kolombia pn
kolone tbd
kolonize v
koloner tbd
kolonia tbd
kolonisme tbd
koloniste tbd
kolum tbd pilier (colonne, poteau)
komike tbd comique
komodia tbd comédie
komple a complexe
komplife v compliquer
koma tbd virgule
Komoro nesia pn
kompani tbd
komputa hor loger tbd
kon tbd avec (commun)
konchanisme tbd
konchaniste tbd
kon hau tbd
kon helen bashe tbd koinè
konife v
kon su tbd
kontra prep
kon trati tbd convention (alliance, pacte)
konun tbd commun
Konakri Ginia pn
Konkani pn
konserte tbd concert
konu n cône
kopernium n copernicium
kopi tbd copie
kopi v
kopi haki tbd
kore tbd courir
korer tbd coureur
koral n corail
korne tbd corne
korne melon n
korona tbd couronne
korona virus tbd
korte tbd
korte fa tbd
korte krokodil n alligator
korte mite tbd nouvelle (récit court)
kosme n cosmos
kosmobiolojia tbd astrobiologie
kosmike tbd cosmique
kosmolojia n cosmologie
kosmonave tbd vaisseau spatial
kosmonaver tbd cosmonaute
koso tbd
Kosovo pn
Kosta Rika pn
koste tbd
koste di tbd
kote tbd
Kote de Ivar pn
kotumbar n coriandre
krabe n crabe
krake v fente (fissure, fêlure)
krate tbd
kratia tbd
kree v créer
kreater n créateur
kreatia n création
kreative a créatif
krede v fier
• ankrede v
• bekredebil a
• bekredebilta n
• bekreder n
• sinkredisme n
kredebil a
• ankredebil a
kreder n croyant
• ankreder n infidèle (incroyant)
krede karte n carte de crédit
krem n crème
krem rang a
krepe n crêpe
krepekan n crêperie
krikete n cricket
krim tbd
krim di tbd
kriste n Christ
• antikriste n
kristogene n
kristisme n
krististe n
kriton n krypton
krize n
krizike a
krokodil n crocodilien
krokro n grenouille
kromium n chrome
krone n temps
• sinkrone a synchrone
• sinkronize v synchroniser
krononomia n chronologie
krone table n horaire
krote n taupe
kruasan n croissant
kruse n croix
krus arka tbd
krusefixe v
krus lin tbd
kuan tbd
kuaner tbd
kuan shan tbd mine
kuan sui tbd
kuan tunel tbd
kuarze tbd quartz
kube n cube
Kuba pn
kude n coude
kude metre n coudée
kuke tbd
kuker tbd
kuke kamar tbd
Kuke nesia pn
kuku tbd coucou
kule ok esclave (serf)
kulombe n
kulte tbd cultiver
kulture tbd culture
kume tbd accumuler
kumule tbd
kung tbd
Kung Fuzi tbd
kung fuzi sim tbd
kupe n coupe (tasse, verre)
kupe chate tbd
kupon tbd
kupre n cuivre
kurium n curium
kuran pn Coran
kurban tbd sacrifice
kurse tbd
• exkurse tbd
• prekurse tbd
• prekurser tbd précurseur
• rikurse tbd
• trakurse tbd
kursi tbd
kurta tbd tunique
kurva tbd courbe
kurva di tbd
kushen tbd
kutu n pou
Kuvaite pn

L

la pron le (la)
labe n
laba tbd
lage n lac
lagon n lagon (lagune)
Lagos pn
lai v venir
lake n laque
lala v
lala bede tbd berceau
lala gani tbd berceause
lama n lama (enseignant religieux du bouddhisme tibétain)
lamaisme n lamaïsme
lampe n lampe
LAN (lokal are nete) tbd
langan tbd
Lanka pn
lantan n lanthane
larva tbd
lasa tbd ordures
lasa posta tbd
lasa stan tbd décharge
lasa tong tbd poubelle
lasun n ail
late tbd côté
late di tbd
late di tbd latéral
late jen tbd
latinogramife tbd
Latin zi tbd
Latvia pn Lettonie
Lau pn
lau tbd vieux (âgé, ancien)
lau di tbd
lau jen tbd
laurencium n lawrencium
laxe v lâcher (laisser)
• relaxe v relâcher
lazanya tbd lasagne
lazur a azur
lazur petra tbd lapis-lazuli
le aux
lege tbd
lege veze di tbd léger
leng tbd
leng mosim tbd hiver
leng mosim di tbd hivernal (hibernal)
lense n lentille
lenshi tbd
lete v lire
letaje n matériel de lecture
letebil a lisible
leter n lecteur
letaratur n littérature
letion n lecture
letur n lecture
leturer n
letre tbd lettre
letre balaje n enveloppe
letus n laitue
leu tbd gauche
leu di tbd
leuiste tbd
lexe n mot
lexal a lexical
lexal ironia n
lexasle tbd
lexaslia n étymologie
lexeme n lexème
lexe fen tbd syllabe
lexofilia n
lexofiliste n
lexe gense n genre grammatical
lexograme n
lexia n vocabulaire (lexique)
• rilexife v relexifier
lexe liste n
lexunife v lexicaliser
liama n lama
Libanen pn
libele tbd libellule
Liberia pn
Libia pn
lichi n
lide v
lider n dirigeant (leader)
lide line n
Lietuva pn
lietuva bashe tbd
lige v ligue (alliance)
lige su sanduke n Arche d'Alliance
Lihtenstain pn
lila n lilas
lila rang tbd
lima num cinq (5)
lima fase tbd
lima gone tbd
limfa tbd
limite tbd
• anlimite tbd
limite di tbd
limon n citron
limon jus tbd citronnade
limon luga di tbd
limon orange n
lin tbd ligne (fil)
lin parche tbd
lin so tbd fibre
linke tbd lien
linxe n lynx
lipe n graisse
lipofobia n
lipide n lipide
lipike tbd
lipolize n
lipa bano tbd étagère
lipa di tbd
lipa side tbd s’accroupir
lipi chupu tbd
lis tbd lisse
lisan tbd langue
lishu n écureuil
liste n liste
litium n lithium
litre n litre
livermorium n livermorium
lize tbd
lizive bashe n
loba n
loge v
logia n
• duologia n
• trilogia n
logive a loquace
loga tbd enregistrement
• exloga tbd
• inloga tbd
loga buke tbd livre de bord
lojike a
lojikal a
loke n lieu
lokal a local
lokize v mettre (placer)
loke kode n
lona tbd
London pn
long a long
long dure tbd longtemps
long durike tbd prolongé
longife v
long krokodil n crocodile
long mite n roman
long pipre n poivre long
longta tbd
long tire tbd tender
los v
losife v perder
losike a
lote v lot
lotation n loterie
lote tikete n billet de loterie
lotra n loutre
lou tbd
lou sang tbd
luga a vert
luga melon n
luka num six (6)
luka fase tbd
luka gone tbd
lumize tbd poli
lume tbd
lumen n lumen
lun pn lune
lunaden n lundi
luna keke tbd gâteau de lune
lung tbd
Lung Desha pn
lung dou n pois carré
luta tbd
lutar tbd brigand (bandit)
Luterisme tbd luthéranisme
Luteriste tbd luthérien
lutesium n lutécium
• deluxe tbd de luxe
luxe tbd
• luxure tbd luxure
• luxuria tbd
Luxemburge pn

M

ma n mère (maman)
ma bra n
ma ma n
mama n
ma pa n
ma sis n
matria n
matrike n maternel
matropole n métropole
made tbd matière
madike tbd
madisme tbd matérialisme
madagas tbd
Madagasia pn
mafia n mafia
mage tbd
mager tbd
magia tbd
magike tbd
magenium n magnésium
magenta a
magi bala tbd
Magribia pn Maroc
Magyar pn
mahala tbd quartier
maina n
mais tbd
majang n mah-jong
Makah pn
makan hua n dandélion
makas n
Makau pn
makin n machine
makinike a mécanique
makiniste n
makinize v mécaniser
mal n propriété (possession, bien)
mal v
maler n possédant (propriétaire)
malike a
malonomia n économie
Malaisia pn
malaria tbd
Malavi pn
malayali pn
malayu n
Maldive pn
Mali pn
malte n malt
maltos n maltose
Malta pn
Malvina nesia pn
mame n sein
mamal n
mame kanse n cancer du sein
mania n manie
manera tbd comportement (manière)
mang tbd occupé
mangal n brasier (mangal)
mangal gril n
mangan n manganèse
mango n
mangus n
Mani pn
mani din n manichéisme
Manin nese pn
manioka n manioc
manioka fufu n tapioca
manite tbd aimant
manitike tbd
mante n cape
mante ban n quenelle (ravioli)
mantra tbd mantra
mar tbd fois
mar tbd cheval
mar bichi tbd cravache
mar e mar av
Marakush pn Marrakech
marati pn
maraton n
marche v marche
margai n margay (chat-tigre)
margarin n margarine
margarita n
Mariana nesia pn
Maris pn Mars
marisden n mardi
marke v trace
Marshal nesia pn
mase v
masaje v
masa tbd masse
masa mula tbd tubercule
masa mula sol hua n topinambour
masala tbd épices
masala tike tbd
maske n masque
maste v
master n maître
master de arte (MA) tbd
master de engenia (ME) tbd
master de filsofia (MF) tbd
master de lojia (ML) tbd
master de tehnolojia (MT) tbd
master ope n chef-d'œuvre
masta n mât
mate tbd yerba mate
mate chai tbd maté
matras tbd matelas
max adv plus
maxaje n
max file v préférer
max filike a favori (préféré)
maxfilisme n favoritisme
max gradu tbd
maxia n majorité
maxife tbd
maxike tbd majeur
maxim tbd
maximaje tbd maximum
maximal tbd
maximize tbd
max ka bas tbd
max ordu tbd
maya tbd
Mayote pn
mayur n paon
maze tbd
me tbd
meche tbd match
mede v
mede tbd aide (secours)
meder tbd
medal tbd médaille
medalon tbd médaillon
medan tbd place
medanofobia n
medanike tbd
medan papi n coquelicot
medu tbd miel
medu vespa n
medu vespa nide tbd rayon de miel
medu vespa sanduku tbd
mega num
mega gram n
mega vate n
megi tbd nuage
megi di tbd
mehe n
mehe kesha n laine
Mehiko pn
Mehiko pole pn
mei tbd beau
mei arte tbd
mei daka tbd
meita tbd beauté
meitnerium n meitnérium
melodia n
melodike a
melon n
memo tbd mémoire
• anmemo tbd oublier
memo bina tbd
memo note tbd
memo tehni tbd
men a
mendelevium n mendélévium
meninge n méninge
meningitis n
mente tbd
• demente tbd
mentor tbd
mer tbd
meronam tbd méronyme
meranti n balau (meranti)
Merkur pn Mercure
merkurden n mercredi
mes n mois
mes bati n août
mes cheti n
mes des n
mes des du n
mes des un n
mes du n
mes lima n
mes luka n
mes nelu n
mes tisa n
mes tri n
mes un n
mesi n messie
mesi di tbd
metan n méthane
metanol n méthanol (alcool de bois)
metil n méthyle
metilamin n
meta tbd
metal tbd métal
metal bede tbd enclume
metal lin tbd fil de fer
metal mixure n alliage
metal saner tbd
metal tul tbd
metre v
• parametre n paramètre
• simmetria n symétrie
metre bande n mètre ruban
metrer n
meza tbd table
meza stan tbd
meza tela tbd nappe
mi pron je (me)
mimen pron nous
mimen su poss.pron. notre
mi su poss.pron.
Mianma pn
miau n chat
mide tbd
midaje tbd
mide dia n midi
mide fase n
midia tbd médias
midike tbd moyen
mide noche tbd minuit
mien tbd
migre v s'installer (déménager)
migre n migration
migre v
• inmigre v immigrer
• inmigrer v immigrant
mikre num
mikrobie n microbe
mikrobiolojia tbd microbiologie
mikrofone tbd
Mikronesia pn Micronésie
mikroskope tbd microscope
mili num
mili gram n
mili mitre n
milke tbd lait
milke kardon n chardon Marie
mime v imiter
mimer n imitateur (mime)
Mimas pn
min adv
minaje n
minife v
minike a
minim av
minimal a
minimife v
minisme n minimalisme
min ka bas tbd
minus av
ming a
minte n menthe
mintol tbd
minute tbd
mire v mirer
• amire v
miraje n mirage
mirebil a merveille
mirer n
mire plate n miroir
Miranda pn
mirde tbd faible
mise v
• exmise v émettre
• konmise n comisión (comité)
• promise v promettre
• remise v
• tramise v transmitir
• tramision n transmisión
• tramiser n transmisor
misaje n message
misajer n messager
mision n misión
misioner n misionero
miskin a
misle n
Misre pn Égypte
misrian a
mite v
mite n
mitaje n
mitike a
mitologia n
mitolojia n mythologie
mitre tbd mètre
mixe v
mixer n
mixur n mélange (mixture)
mode n mode (manière, façon)
model n
mode lexe n
module n module
mogu tbd membrane
moka tbd arbre
moka bano tbd planche
moka jong parke tbd arboretum, pépinière
moka kane tbd pieu
moka mate tbd
moka saner tbd
moka tana tbd bûche
mole v moudre
moler n
molite n meule
molkan tbd moulin
Moldova pn
mole n mole (unité)
molekul n molécule
moli n jasmin
moli hua chai tbd
moliden n molybdène
moluske n
mone a
monaje n monade
monograme n monogramme
monike a individu
monisme n
Monako pn
mongol n
Mongolia pn
moral tbd
moral di tbd
moral lojia tbd
Moris pn
morte a mort
mortal a
morte badan n
mortife v
mortifer v
mos n mousse
mos di tbd moussu
mosim tbd saison
moski tbd moustique
Moskva pn
moskvium n moscovium
mote v mouvoir (bouger)
• demote v
• promote v promouvoir
• remote v
moter n moteur
moter char n
moter chate n capot
moter sikle n
motografe n
motografia n
motografike a
motografekan n
motike a
motion n
motive a motif
Mozambike pn
mudan n pivoine
muka tbd visage
muka fun tbd
mule v
mula tbd racine
mum tbd
mum chape tbd
mum fote tbd
mum jen tbd
mum melon n
Mumbai pn
mumu n
mumu karne tbd
mun tbd
mungus n
mur tbd mur
mur kaguze tbd papier peint
muringa n
Muritania pn Mauritanie
murmeke n fourmi
murmekofite tbd
murmeke kume tbd fourmilière
murmekolojia tbd myrmécologie
mus tbd devoir
musta tbd
Mushin pn Jupiter
mushinden n jeudi
mushmula n néflier
mushu tbd souris
mushu rote tbd
muskete tbd
musketer tbd
muskul tbd
muskul bina tbd culturisme (musculation)
musli tbd musli
mute tbd
muzike v
muzike tbd musique
muziker tbd
muzike gense tbd

N

na tbd
na ja tbd
na shiti tbd
nabe v prophétiser
naber n prophète (héraut)
nadir a rare
nadir mar adv rarement
nadirta n
nafas tbd
nafte guku n
nahun tbd
nahunate v
najis tbd pollution
najis bindu tbd
najis di tbd
nam tbd nom
• annam tbd antonyme
• dusnamize v
• exonam n
nam dokumen tbd
namize v
nam kitabe tbd signer
nam lexe tbd
nam los tbd innomé
nam tikete tbd
Namibia pn
nan tbd
nan per (man) n
nan reger tbd roi
nano num
nano mitre n
naraka tbd
naram tbd
narde tbd backgammon
narke tbd drogue (narcotique, dope)
narkiste tbd
narkose tbd
nas tbd
nasia tbd nation
• internasial tbd international
• polinasial tbd
nasial tbd
nasial sosialisme tbd
nasial sosialiste tbd
nasisme tbd
nasiste tbd
nate tbd naître (naissance)
• innatike tbd
• posnatal tbd post-natal
• prenatal tbd prénatal
• rinate tbd
nateden tbd
natia tbd
nation tbd
native tbd maternel
native lingue tbd langue maternelle
nateloke tbd lieu de naissance
natestan tbd
nature tbd nature
natre n sodium
natre bilor tbd
nau tbd cerveau (cervelle)
nau di tbd cérébral
nau los tbd
Nauru pn
nautile n nautile
nave tbd bateau
nave dex tbd tribord
nave kaper tbd
nave leu tbd babord
nave shefe tbd
nave trepe tbd passerelle
nava tbd
nave ga tbd
nave ga ja tbd
naze n nez
nazal a
ne part
Nederlande pn
Nederlande Antil pn
nefre tbd rein
nefralgia tbd
nefrextomia tbd
nefritis tbd néphrite
nege tbd nier
• denege tbd dénier
negative tbd négatif
nekre tbd cadavre (corps)
nekrofilia tbd nécrophilie
nekroliste tbd
nekrologe tbd nécrologie
nekropole n nécropole
nekrotomia tbd autopsie
nelu num quatre (4)
nelu di galope tbd
nelu gone tbd
nen tbd an (année)
nen festa tbd
nen mes den tbd
nenufar n
neodimium n néodyme
neon n néon
Nepal pn
Neputun pn Neptune
neputunium n neptunium
nere n néré
nese tbd île
nesia tbd
nete tbd
• konnete tbd connecter
• dekonnete tbd
• konneter tbd connecteur
• konnetion tbd connexion
nete loke tbd
nete don tbd
nete gete tbd télécharger
neu tbd
neu di tbd nouveau
neu fito tbd
neu jen tbd néophyte
neu Kaledonia pn
neuloge n néologisme
neunatike a nouveau-né
neuta tbd nouveauté
neu tipe di tbd
neu Yorke tbd
neu Zelande pn
neure tbd nerf
neural tbd
neuralgia tbd névralgie
neuritis tbd
neuron tbd neurone
neuropatia tbd
neurotoxe tbd neurotoxine
Nevis pn
ni tbd
ni per (fem) n
ni reger tbd
nia tbd intention
niche tbd dessous
niche di tbd
niche kitabe tbd
nide tbd nid
Nigeria pn Nigeria
Nijer pn
Nikaragua pn
nikel n nickel
nil a bleu
nil elfe tbd schtroumpf
nil kentaur hua n Centaurée bleuet
nil keram sing n
nilon n nylon
niobium n niobium
Nipon pn Japon
nipon di tbd
niponium n nihonium
nirban v éteindre
nirban n nirvana
nishe n niche
Nistre pn
nitre n azote
nitrate n nitrate
nitril n
Niue pn
no adv non (ne...pas)
no a lin tbd
nobelium n nobélium
nobi tbd non-binaire
noche tbd noit
noche mode tbd
node n
node v
Noe tbd Noé
Noe di nave tbd arche de Noé
nome v organiser
nomia n
norde n nord
Norde Aire pn
Norde Amerika pn
Norde Chosen pn
nordike a
Norde Kipris pn
Norde Makedonia pn
Norfolke nese pn
Norge pn
norge bashe n
norme n
normal a
• paranormal a
nostalgia tbd nostalgie
nostalgike tbd
note tbd
notaje tbd note
note angil tbd
note buke tbd
notize v
• renove v
nu tbd
nude a nu
nudisme n
nudiste n
nuka tbd cou (encolure, nuque)
nume tbd nombre (numéro; contar)
numerike tbd numérique
numograme tbd ciffre
numologer tbd mathématicien
numolojia tbd mathématiques (maths)
nuton n

O

o n ou
Oberon pn
ode tbd ode
Odisa pn
oganeson n oganesson
ohtopus n Poulpe (pieuvre)
oke n œil
okal a oculaire
okate v
oke kesha tbd
oke sui tbd
oke sui gas tbd gaz lacrymogène
okei v
okeibil a
Olande nesia pn
Oman pn
onda tbd onde
Onduras pn
onor tbd honneur
onor di tbd
ope v œuvre (travail)
oper tbd
operate v opérer
operation n
opera tbd
orange n orange (fruit)
orange rang tbd orange (couleur)
ordu tbd armée
ordu jen tbd soldat
ordu jen kan tbd caserne
ordu reger tbd généralissime
ordu regia tbd
ore n oreille
ore tis tbd otite
orgazme tbd
orkide n orchidée
orome pn
Oromia pn
ortife v
orto tbd droit (rectiligne)
orto gone tbd
orto gonike tbd orthogonal
Oseania pn
oselote n ocelot
osidian tbd obsidienne
osmium n osmium
osman tbd
Osman Imperi Desha tbd
osmos tbd
oste n
oste jame tbd squelette
oste shalke tbd scutelle
oste yuge tbd articulation (jointure)
Ostria pn
ote tbd opter
otime tbd
otimal tbd optimal
otimisme tbd
otimiste tbd
otion tbd option (choix)
otional tbd
oxe n oxygène
oxide tbd oxyde

P

pa n pere (papa)
pa bra n
pa ma n
pa pa n
papa n
pa sis n
patria tbd patrie
• konpatrian tbd compatriote
• repatriate tbd
patrike n paternel
pace tbd paix
• anpace tbd
Pace Bahai tbd
pace bahai bakalau n morue du Pacifique
pacisme tbd pacifisme
paciste tbd pacifiste
pachi n oiseau
pachi lojia tbd ornithologie
pada tbd
pada di tbd chu
pada mosim n automne
pada mun tbd
pai n tarte
pake v
pake n paquet
• depake v
pakaje n
pakete n
paka v
paka tbd
Pakistan pn
paladium n palladium
Palau pn
palma n
pan a
panafrikan a
panamerikan a
panasian a
pandeia n
pandeisme n
pandemike a
pandemike pate n pandémie
pandemonia n
pandunia pn
panduniste n
pandunial a
paneuropan a paneuropéen
pan jen tbd
panmime n pantomime
pan romanse di tbd
pan sata tbd
pan sexe di tbd
pan she tbd
pan un tbd
Panama pn
panda n panda
panir n fromage blanc
panjabi pn
panka tbd aile
pankreas tbd pancréas
pante n pantalon
pantete n culotte
papagai n perroquet
papaya n papaye
Papua neu Ginia pn
pare n pair (pareil, egal)
repare v réparer
• repare n réparation
• repare v réparer
• reparer n réparateur
par fase tbd niveau
par jen tbd
pareta n parité
par vezeta tbd équilibre
para tbd
paranam tbd paronyme
Paraguai pn
paraya tbd
parche di tbd
parche dipe tbd
parche kai tbd
parde v
parde n rideau
pari n fée
pari mite n conte de fées
paristan n pays des fées
Paris pn Paris
parke n parc
parne tbd fougères
Parsia pn
parte n fragment
partaner n partenaire
partaneria n
partative n
partia n partie (faction)
partesepe v
parteseper n
pas v passer
pas aux
pasaje n passe (passage)
pasike a
pasive a
pas lexe n mot de passe
paska n
paskal n
pasporte tbd passeport
paste n pâte
pasta petra tbd magma
pate v
• kompate v
• kompatia n compassion
• simpate v
• simpatia n sympathie
patogener n agent pathogène
patike n patient
patike a
patekan n hôpital
patolojia n pathologie
patomise v infection (contagion)
pata tbd
patate n
pau tbd
pau gi tbd pistolet
paunde n
pauze tbd pause
payache tbd clown (paillasse)
pede tbd
pedofilia tbd
pedofobia tbd
pedal tbd
pedal sikle tbd
pei tbd
pei kar tbd profession (métier)
pei kar di tbd
pei karer tbd
pei kar jiva tbd carrière
pele tbd
• apele tbd
• depele tbd
• dispele tbd
• expele tbd expulser
• inpele tbd
• konpele tbd
• propele tbd
• propeler tbd hélice
• repele tbd
pelpel n papillon
pena tbd plume
• depena tbd plumer
pena kalam tbd plume
pena kardon n cirse commun
pende v pendre
pende kardon n chardon penché
pendul n pendule
pende sor tbd cadenas
penis tbd
pente v peindre
pente brosh n pinceau
penter n
pente tela tbd canevas (toile)
penture n peinture
per tbd paire
• expere tbd
• experaje tbd
• experike tbd
pere tbd
per chin n
• inperike tbd
per ma n belle-mère
per nume tbd nombre pair
peroxide n peroxyde
per pa n beau-père
pera n poire
perde tbd pet (vesse)
peresh tbd
peresh fa tbd périr
Peru pn
pesa tbd argent
pesa diske tbd monnaie (pièce)
pesa kase tbd
pesa kaser tbd
pesa plan tbd
peshe n poisson
peshe huke tbd hameçon
peshe saider tbd pêcheur
peshe tanke tbd
peta num
pete n
petra tbd roche (pierre)
petra nafte tbd pétrole (essence)
piano n
pigu n
pijin tbd
pike n bout (pointe, pic)
pil tbd
pilau tbd pilaf
pilote tbd
pin n épingle
pin chope tbd pioche
pin kardon n chardon aux ânes
pin sense di tbd piquant
pinguin n
pinse v
pinser n
pinsete v pincer
pinseter n pincette
pipe tbd pipe
pipa tbd luth
pipa frute n bibace (nèfle du Japon)
piping tbd
pipinger tbd
pipre n poivre
pipre minta n menthe poivrée
piram n pyramide
pirate v
pirater n pirate
pirateria n piraterie
piratiste n
pirate partia n
pisea n Épicéa
pishe n pisse
pishe v
pistol tbd
Pitkerne nesia pn
piza tbd pizza
pizaria tbd
ple tbd
• aplike tbd appliquer
plan n plan
plan v
planeta n
• exoplaneta n exoplanète
plaste v modeler
plastebil a
plastike n
plaste paste n pâte à modeler
plate a
plate n
plate forme n
plate geiste tbd terreplatiste
plate geo kaskelojia tbd tectonique des plaques
plate stan tbd plaine
plate tasa tbd
platin n platine
Platon tbd
platonike tbd
platonisme tbd
platoniste tbd
plazma tbd
plumbe n plomb
Pluton tbd
plutonium n plutonium
poke tbd
pole n ville
polete n
pole gogia n cité-état
polia n
polike a urbain
poli n
polibashike a plurilingue (multilingue)
polideisme n
poli fase tbd
poli gone tbd
polikultural a
polikulturisme n
poli marta tbd
poli nasi di tbd
Polinesia tbd Polynesie
polipli tbd multiple
poli semi di tbd
polita tbd
polis tbd
poliser tbd
poliskan tbd
polite v gouvernement
politike a
politiker n administrateur
politolojia n science politique (politologie)
polite mode n
Polske pn
polske bashe n
polskium n polonium
pompe v pompe
pompe tape n piston
pope n peuple
pope muzike n musique pop
populal a populaire
populate v
populike a
pore tbd pore
porei n poireau
porne n
pornegrafia n
porte v porter
• exporte v
• reporte v repport (reportage)
• reporter n reporter (rapporteur)
• suporte v
• traporte v
portebol n football américain
porto n porte
Portoriko pn Porto Rico
portoriko jen tbd Portoricain
Portugal pn
portugal bashe n
pos tbd
pos den tbd demain
posfixe tbd suffixe
posike tbd postérieur
posime tbd
pospoze tbd
pos zaman tbd
poste v
poste tbd
poste chape tbd
postekan tbd
poste marke tbd cachet de la poste
pote tbd pot (vase)
pote chamacha tbd louche (cuillère à pot)
poter tbd potier
poteria tbd poterie
poto tbd boue (fange, bourbe, gadoue)
poto defa bano tbd garde-boue (aile)
poto di tbd
poto stan tbd marécage (marais)
poze tbd
• depoze tbd
• expoze tbd exposer
• expoze v
• inpoze tbd
• inpoze v
• konpozaje tbd
• pospoze tbd
• pospozaje tbd
• prepozaje tbd
• propoze tbd
prate n
pratike a
prazedimium n praséodyme
pre tbd avant
pre di tbd
prime tbd
pre si tbd
presidente tbd président
prese v presser
prese tbd pression
• deprese tbd
• exprese tbd
• konprese tbd
• nicheprese tbd
• represe tbd
preser tbd pressoir
prive tbd personnel (privé)
• deprive tbd priver de
privatize tbd privatiser
pro tbd en avant
proba tbd essayer (tenter)
problem tbd problème
problem di tbd problématique
profesor tbd professeur
Promete pn Prométhée
prometium n prométhium
prote tbd
protatinium n protactinium
proxe tbd proche
• aproxe tbd approcher
proxia tbd proximité
puding tbd pudding
puje v
pujekan n temple
puje meza n autel
puje rite n
pul tbd plein
pul ekran tbd
pul fina tbd accomplir (terminer)
pul hau tbd
pul shipi tbd tremper (faire mariner)
pulmon tbd
pulmonitis tbd pneumonie
pulse v
pulser n
puma n couguar (puma)
punte n
punte bano tbd
punte nume tbd
pupe n
pute v compter (calculer)
• expute v
• inpute v
• kompute v
• komputer n ordinateur
• komputeral tbd
putau n
putau bagi tbd vignoble
putau orange n pamplemousse
pute tbd pourri
putong tbd
Putong Han tbd

R

rade tbd
radate v
radion tbd
radium n radium
rade longta tbd
radometrer tbd
radio tbd radio
radio cheper tbd
radio miser tbd
radon n radon
rage tbd ferveur
rai tbd avis (opinion)
• anrai tbd désaccord (différend)
rakete tbd
rakete lanser tbd Lance-roquettes
rakun n raton laveur
ramazan tbd
rampe tbd
rande tbd
rang n couleur
rang arka tbd arc-en-ciel
rang arka salmon n truite arc-en-ciel
rang glas tbd verre coloré
rang mate tbd colorant
rase n race
rasisme n
rasiste n
rase midike a interracial
rate tbd
ration tbd raisonnement
rational tbd
ratologike tbd
ratolojia tbd logique
ratibu tbd ordre
ratibu li tbd
raze v raser
razer n rasoir
re tbd
ree tbd
real tbd
realisme tbd réalisme
realiste tbd
realta tbd réalité
Rea pn
rebel tbd
redi tbd
regal tbd royal
reger tbd
regia tbd royaume
renium n rhénium
rentegenium n roentgenium
reporte tbd
reseta tbd recette
reside n
reside v
restoran tbd
retro dau tbd
retro gula tbd
retro gula sense tbd nausée
retro note tbd
retro tikete tbd aller-retour
Reunion pn
rezerve tbd
rezin tbd
Rhen pn Rhin
ri adv
rikarga tbd
rike tbd riche
riketa tbd
rime n rime
ring tbd anneau
ringar tbd ring (manège)
riske v
riskike a
rite n procédé (rite)
ritim tbd rhythme
rivo tbd rivière (fleuve)
rivo kinar tbd rive
robote n robot
rode n rose
rodium n rhodium
rode rang n
rode salmon n saumon rose
roke v secouer
roke kursi n chaise à bascule (berçante)
roke muzike n rock
rol tbd
rom n rhum
Romania pn
Roma pn Rome
roman tbd
Roma Imperia tbd
Roma jube n toge
roma kamil n Camomille Romaine
romanse tbd
• anromanse tbd
romanse di tbd
rose tbd rosée
rote tbd roue
rotate tbd
rotater tbd
rota dex tbd
rota leu tbd dans le sens antihoraire
rota tufan tbd
rota vanu gi tbd toupie
Ruanda pn
rubium n rubidium
rubi a rouge
rubi bau seku tbd rubis
rubi linse n
rubi orange n mandarine
rubi salmon n saumon sockeye
rugbi n rugby
ragbi raga 럭비
ruhu tbd psyché
ruhu di tbd
ruhu lojia tbd psychologie
ruhu mixe tbd
ruhu mixe di tbd perplexe (désorienté)
ruke n
ruke sake n
rul tbd rouleau
rulete tbd roulette
rul koli n
Rundi pn
rupe v
• dusrupike a laid (vilain)
Rusia pn
rusium n ruthénium
rus krepe n
rus lingue n
rute v
• derute v dévier
• derutike a
rutin v
rutize v
rutizer n routeur
ruterfordium n rutherfordium

S

sabate tbd
sable n sable
sable burge n
sablite n grès
sablestan n
sabu tbd
sabun n
sade a simple
safe a net (propre)
• ansafe a sale
safife v
safe tela tbd
safer n
safta n
safar v
safar cheke n chèque de voyage
safarer n
safran tbd
sagu n sagoutier
sagu fun tbd
sah tbd heure
sah diker tbd horloge
sah tore tbd
Sahara Desha pn
sahi tbd correct (juste)
saide tbd
saider tbd
saide yo peshe tbd
sake n sac
sal a sain
sal int salut
sal chute int
sal dia tbd
sal lai int
sal noche tbd
sal sham tbd
sal suba tbd
sal yam tbd
salam tbd
salam int salam
salateria tbd sanatorium
salsafike a
salsafta n hygiène
salta n bien-être
salta n santé
salude n santé
sala tbd salle
salade tbd
salmon n truite
salve v sauver (secourir)
salvation n
salver n sauveur
Salvador pn
sama tbd ciel
sama di tbd
sama hal tbd
sama kinar tbd
sama nil tbd
samarium n samarium
Samoa pn
sanduiche tbd sandwich
sanduku tbd
sanga tbd ordre
sante tbd
Sante Helena pn
sante kanon n saintes écritures
Sante Kristofor pn
Sante Kristofor e Nevis pn
Sante Lucia pn
Sante Marino pn
Sante Paulo tbd
Sante Tome e Principe pn
Sante Vincente tbd
Sante Vincente e Grenadin pn
sanzi tbd éventail
sari tbd sari
satele v
satelite n satellite
sau n frère et sœur (adelphe, germain)
sau ben n
sau doh n nièce
sau son n neveu
Saudi Arabi pn
sauna v
saur tbd lézard
saye v
se pron se
semen pron l'un l'autre
semen su pron
se su pron son (sa)
seku tbd pierre
seku saner tbd
sekunde tbd
sekur tbd sûr
sekur kode tbd
sekur kopi tbd
sekur nume tbd
sel tbd conseil
konsel tbd
konseler tbd consultant (conseiller)
selenium n sélénium
selge n blettes (bettes)
selu tbd
selu lojia tbd cytologie
seme v signifier (voiloir dire)
sememe n
semoforer n sémaphore
• polisemike a
• unsemike a
semolojia n sémantique
semen n semence
semenal a séminal
semen dane n
semente tbd
sen tbd aîné (senior, supérieur)
senater tbd sénateur
sen bei tbd
sen bra n frère aîné (grand frère)
sen sau n
senseng tbd
sen sis n sœur aînée (grande sœur)
Senegal pn
seng tbd mûr (mature)
seng fem tbd
seng jen tbd adulte
seng man tbd
sense tbd sens
senser tbd
sense gi tbd
sense shaka tbd tentacule
senti num
sentimitre n
sento num cent (100)
sento nen tbd siècle (centennie)
sento nen di tbd centenaire
sepe tbd
• asepe tbd accepter
• desepe tbd
• exsepe tbd
• intersepe tbd intercepter
• konsepe tbd
• resepe tbd recevoir
• reseper tbd receveur (récepteur)
ser tbd maillon (chaînon)
seria tbd série
ser letre n
serser tbd chaîne
serser kaske n
Sera Leone pn
Serbia pn
serpe tbd
serve tbd
server tbd
server tbd
server nam tbd
sese tbd
• asese tbd accès (accéder)
• asesebil tbd accessible (atteignable, à portée)
• asesebilta tbd
• desese tbd
• presese tbd précéder
• prosese tbd
• proseser tbd
• resese tbd
• susese tbd réussir (avoir du succès, prospérer)
sesium n césium
sesam n
Seshel nesia pn
sexe tbd sexe
sexal tbd
• ansexal tbd asexué
sexike a
sexolojia tbd sexologie
sha tbd
shah geme tbd
shah mata tbd échec et mat
shake tbd doute
• preshake tbd idée préconçue
shakebil tbd
shakive tbd
shaka tbd
shakal n chacal
shal n châle
sham n soir (soirée)
sham dia tbd
sham yam n
shaman n
shampan pn Champagne
shampan vin n champagne
shan n
shan pike n cime (pic, sommet)
Shanghai pn
Shani pn Saturne
shaniden n samedi
shante a calme (tranquille)
sharia n charia
shara tbd scie
sharafun tbd sciure
sharakan tbd scierie
sharbe tbd boire
sharir n
sharme n
sharnir tbd gond (charnière)
sharte n
shasha tbd
shatan tbd Satan
shatanike tbd
shatanisme tbd
shataniste tbd
shau v rôtir
shau ban n
shayu n requin
she n chose
she hal tbd situation (état de choses)
she hal ironi tbd
shefe n chef
shefike a
shefe pole n capitale
shefe vazir n
shi Fulan tbd
shia tbd faction (clique)
shia islam din tbd chiisme
shigu tbd
shike tbd
shikaye tbd plainte (lamentation)
shim n
shindau din tbd
shing tbd étoile
shipi tbd mouillé
shir tbd
shirer tbd
shirope tbd sirop
shish tbd brochette
shish kababu tbd
shish karne tbd chachlik
shisha tbd
shisha pipe tbd houka (narguilé, chicha)
shite v
shite tbd merde
shiti bai tbd échec
shiti bai ja tbd perdant
shiu tbd petit
shiu bol tbd
shiu deha tbd hameau
shiu kaboga n courgette
shiu seku tbd caillou
shiu yam tbd
shiu zi tbd
Shiva pn Shiva
shofe v
shofer n
shoke v
shope tbd shopping
shoper tbd
shou v
shukre v
shukre int merci
shukria n gratitude
shuru tbd début (commencement)
shuru di tbd
shush v
shushike a
si art
Sibiria tbd
siborgium n seaborgium
side tbd
side loke tbd
sifa tbd
sifa di tbd
sifa loge tbd adjectif
sigare n
sigarete n cigarette
sikisme n
sikiste n
sikle n bicyclette
sikliste n cycliste
silike n silicium
silke tbd soie
silke larva tbd ver à soie
sim a égal (même)
simal a similaire (semblable)
• asimalate v assimiler
sim bei n pair (pareil)
simbie n symbiose
sim gogia jen n
sim nam n
simple a
simplife v simplifier
simpozia n symposium
sim rai tbd accord
sim romanse di tbd
sim sexe di tbd
simulaje n simulation
simulate v simuler
simulation n simulation
simulator n simulateur
simbol tbd symbole
sine tbd signe
sina n
sina kase n
sina plate n
singa n
Singapur pn
sir tbd
sir move tbd
sir plan tbd complot (conspiration)
sirta tbd célérité
sirke n cercle (rond)
sirkike a
sirkus n cirque
siro num zéro
siro jen tbd
siro sata tbd
siro she tbd
sis n sœur
sis v grésiller
sis doh tbd
sis son tbd
sisme tbd
sismolojia tbd
sistem tbd
sistem di tbd
site v
site marke n
sivil tbd
sivilia tbd
skale v
Skandia tbd Scandinavie
skandium n scandium
skete v
skole v apprendre (étudier)
skole tbd éducation
skolaje tbd leçon
skoler tbd étudiant
skole guru tbd professeur (enseignant)
skolize v enseigner
skolizer n
skole kamar tbd salle de classe
skolekan tbd école (collège)
skole shefe tbd directeur (principal)
skope n
Skotia pn
skulte v
skute v
skuter n trottinette
slavike a
Slovakia pn
Slovenia pn
sofe tbd
sofia tbd sagesse
sofa tbd canapé (sofa)
soi n soja
soi milke tbd lait de soja
soi sos tbd sauce de soja
soki tbd chercher
sol tbd soleil
sol chate tbd ombrelle (parasol)
solden n dimanche
sol hua n Tournesol
sol kentaur hua n Centaurée du solstice
sol sistem tbd
solostate tbd
Solomon nesia pn
Somal pn
Somal Desha pn
son n fils
son doh n
son son n
sona tbd sommeil
• ansona tbd insomnie
sonaive tbd ensommeillé (somnolent)
sona kamar tbd chambre à coucher
sona papi n pavot somnifère
songi n
soni tbd son
sorbe tbd
• asorbe tbd absorber (éponger)
sos tbd sauce
sosia tbd société
sosial tbd
sosial midia tbd
sosial sexu tbd
sosisme tbd
sosiste tbd
sosis tbd saucisse
Soto pn
spanake pn épinards
spanake panir sos n
spete tbd
• aspete tbd
• despete tbd
• inspete tbd
• introspete tbd
• respete tbd
• speter tbd spectateur
sporte tbd sport
sporter tbd
stadia tbd
stan tbd
state tbd estar debout
statobaze tbd
statia tbd station (gare)
statike tbd
statike grafe tbd
stude n étude
stude v étudier
studer n étudiant
studekan n
su prep
suahili pn
sual n question
sualaje n
sual dokumen tbd
sualive tbd
Sualbarde pn
suan tbd
suan mate tbd
Suati pn
suba tbd
suba dia tbd
suba yam tbd
sude n
Sude Afrika pn
Sude Amerika pn
Sude Chosen pn
sudike a
Sude Iria (Alonia) pn
Sude Jorjia e Sude Sanduiche nesia pn
Sude Sudan pn
Sudan pn
suede n sueur
suedike a
Suen pn
suga tbd vite (rapide)
suga metri gi tbd compteur de vitesse
sugata tbd
sui n eau
sui chule n
sui di tbd
sui gui tbd
sui kaboga n
sui minta n Menthe aquatique
sui rang tbd
sui sekur di tbd
sui yau tbd soif
sui pipe tbd houka (narguilé, chicha)
Suise pn Suisse
suke a
suke v se plaire
suke v
sukia n
sukife v plaire
sukar n sucre
sukar bete n betterave à sucre (betterave sucrière)
sukar gana n canne à sucre
sukarike a
sukar orange n orange douce
sukaros n saccharose
sulfe n soufre
sulfate n sulfate
sulfide tbd sulfure
sulfite tbd sulfite
sultan tbd
sultaner tbd
sultania tbd
sum tbd
sune n
sunike a
sune islam din n sunnisme
Suomi pn
suomi bashe n
supa tbd soupe
supa chamacha tbd
supa mien tbd
super tbd
supra tbd
supra di tbd
supriza tbd
Suria pn
Surinam pn
surinam bashe n
susan n lys
sushi tbd sushi
sute tbd art
sutive tbd
sutur tbd

T

ta tbd
tabe n
tabade n
tabes n
tabia n
tabike a
tabake n
table n
tablete konputer n ordinateur tablette
tablife v
tai tbd estrade
Tai bashe n
Tai Desha pn
Taibei pn
taiga n
Taivan pn
Tajiki pn
talium n thallium
tala tbd serrure
• detala tbd
• detala di tbd
tala di tbd
tamar n
tami tbd
Tamil pn
tana tbd tige
tanah tbd
tanke n
tantalium n tantale
tanur tbd
Tanzania pn
tape tbd
• antape tbd
tapon tbd tampon
tarif n
tasa tbd
tatu tbd
tava tbd poêle
taxe tbd
• sintaxe tbd syntaxe
taxike tbd tactique
taxonomia tbd taxinomie
taxi tbd
taxi char n
taximetrer tbd taximètre
taxi vala tbd chauffeur de taxi
taza tbd frais
tef n mil éthiopien
tege tbd brique
tegule tbd tuile
tege pote tbd tagine
tehne tbd technique
tehnetium n technétium
tehnokratia tbd
tehnolojia tbd technologie
tela tbd tissu
tela gi tbd métier à tisser
tele a
telefon n téléphone
telefon bute n cabine téléphonique
telefon lin n ligne téléphonique
telefon nume n
telegrame n
teleporte v
teleskope n télescope (lunette)
teleta n
televidion n téléviseur
telurium n tellure
Telugu pn
tema tbd sujet (thème)
tema nam tbd titre
tene tbd tenir
• detene tbd détenir (arrêter)
• distene v
• intene tbd
• kontene tbd
• kontener tbd conteneur
• retene tbd
• sutene tbd
• sutener tbd souteneur (maquereau)
tenesium n tennessine
Tenesi tbd
tenis tbd
tense tbd tendu
tenseta tbd
teore n théorie
tere v
• detere v
terife v terrifier
terifike a
terur n
terurisme n terrorisme
teruriste n
terurize tbd
tera num
terbium n terbium
tercha tbd oblique (de travers)
• hipotermia tbd hypothermie
terme tbd
termal tbd thermique
termometrer tbd
tesla n
teste tbd épreuve
• ateste tbd
• konteste tbd
• proteste tbd
Tetis pn
teze tbd argument (thèse)
• hipoteze tbd
• hipotezike tbd
• sinteze tbd
teza tbd
tichin tbd
tike tbd
tikete tbd billet
tim tbd équipe
Timor pn
tipe tbd
• pretipe tbd
• prototipe tbd prototype
• prototipike tbd
tipi tbd tipi
tire tbd
tire dara tbd
tire kane tbd
tire sanduku tbd
tire yo milke tbd tirer
tire yo pil tbd écorce
tisa num neuf (9)
tish tbd chut
tish tbd silencieux (se taire)
tishta tbd silence
Titan pn
Titania pn
titanium n titane
to prep
to long tbd loin
to misal tbd par exemple
to pro tbd en avant
tochu tbd toucher
tochu sense tbd
Togo pn
Tokyo tbd
tole v tolérer (supporter, suffrir)
tolerate v tolérer (supporter, suffrir)
tome tbd
• antomebil tbd
• biotomia tbd vivisection
• dutomia tbd dichotomie
• tritomia tbd trichotomie
• tomografe tbd
• tomografia tbd tomographie
tomate n tomate
ton tbd ton
• protone v accent
tong tbd
Tonga pn
• dustopia n
tope tbd
topografia tbd topographie
tore tbd tour
torium n thorium
torso tbd
tortuga n tortue
toxe tbd
toxike tbd
toxolojia tbd toxicologie
tra tbd
tragonike tbd
tralongta tbd
trapas tbd
tragike tbd tragique
tragokomike tbd tragicomique
tragodia tbd tragédie
Tranistria pn
trate tbd traîner
• atrate tbd
• atrative tbd
• distrate tbd distraire
• extrate tbd extraire
• extrater tbd
trator tbd tracteur
tren tbd train
tren dau tbd
tren kaper tbd
tren tikete tbd
trepe tbd escalier (traper)
• detrepe tbd
trepater tbd vigne
trete tbd contract (traité)
• kontrete tbd contract (traité)
tri num trois (3)
trigone tbd
trigonometria tbd trigonométrie
trime tbd
tri pike tbd
triple tbd triple
trirotike n tricycle
Trinita e Tobago pn
Triton pn
truke tbd ruse
Tsuana pn
tu pron tu
tumen pron
tumen su poss.pron. votre
tumimen pron
tu su poss.pron.
tuale tbd serviette
tuale kaguji tbd papier toilette (papier hygiénique)
tuale kamar tbd toilette (cabinet, waters)
tube n
tubule n
tufan tbd
tuh tbd
Tule pn Thulé
tulium n thulium
tulpan n tulipe
tuna n thon
tundra n
tundra shan n
tunel n
tunel tren n
tung n tung
Tunis pn Tunisie
tupi tbd
tur n tournée
tur v
turbande n turban
turisme n
turiste n touriste
turbe v gêner (déranger, perturber)
• disturbe v perturber (turbulence)
turbin n turbine
turbojeter n turboréacteur
turfa n
turke bashe n
Turkia pn
Turkomenestan pn
tuta n mûrier
Tuvalu pn
tuzi n lapin (lièvre)

U

uhu v
Ukraina pn
ulul tbd
umami a
Umbriel pn
umur tbd âge
umur di tbd
un num un (1)
unaje n
undeisme n
undurike a continu (analogique)
undurike horloger n
un fen du num
unia n union
unife v
unifike a
Unifike Arabe Amiria (UAA) pn
Unifike Statia de Amerika (USA) pn
unike a seul (unique)
unisme n
un mar n une fois
un me a
unokike a
unoke lense n monocle
unrangike a
un sata tbd
unsemike a
unta n
un zai di tbd
unabe n jujube
universal a universel
Uran pn Uranus
uranium n uranium
urdu pn
Urdun pn
Uruguai pn
Urushalem pn
USA di a
uze tbd
uzebil tbd
uzer tbd
uzer nam tbd
uzife tbd appliquer
uzike tbd utile
Uzbeki pn

V

va int ouah
vaf n chien
vaf bute tbd niche (de chien)
vaf parke tbd chenil
vafle n gaufre
vagine n vagine
vaginitis n vaginite
vahi tbd oasis
vai tbd extérieur
vai dara tbd
vai jen tbd
vai tense tbd
vai yam tbd piquenique
vakil v
vakiler n représentant (délégué)
vakilize v déléguer
vakilkan n
vakilkratia n république
vala tbd
valen n baleine
vali tbd vallée (oued)
vali susan n
Valis e Futuna nesia pn
valse n valse
valu tbd valeur
valve n
vampir n vampire
vampir ohtopus tbd vampire des abysses
vanadium n vanadium
vanila tbd
vanu tbd
vanu di tbd
vanu gi tbd
Vanuatu pn
vape n vapeur d’eau
vape ban n
vaper n
vape nave n bateau à vapeur
varanda n balcon
vari tbd divers (plusieurs)
varibil tbd variable
varis tbd riz
varis araki tbd
varis biskute tbd
varis vin tbd vin de riz
varite tbd
vashi tbd
Vashington DC pn
vasin tbd
vate n
Vatikan pn
vava tbd
vazir n ministre
vaziria n
vege n légume
veganisme n
veganiste n
vegate v végéter
vegoyamiste n végétarien
vei tbd
vei di tbd
vei gola tbd
vei gradu tbd
vei lin tbd fil de trame
vel tbd voile
• devele tbd dévoiler (révéler)
Venezuela pn Venezuela
ventur tbd aventure
venturer tbd aventurier
Venzou pn
venzou orange n mandarine satsuma
ver a vrai
• anver a faux
verife v
verme tbd ver
vermute n vermouth
verse v verser (verse, face á)
• deverse tbd
• disverse tbd
• exverse tbd
• extraverse tbd
• intraverse tbd introverti
• konverse tbd
• kontraverse tbd
• perverse tbd pervers
• reverse tbd
version tbd
veruke tbd verrue
vespa n abeille ou guêpe
vespa nide tbd ruche (nid d'abeille)
veste tbd
veste di tbd
veste gorila tbd
veze tbd poids (lourdeur, gravité)
veze di tbd lourd
veze metri gi tbd balance (poids)
vide v voir
• exvidebil a évident
• previde v
• anprevide di a
• previde di a
vidaje n
vide bande n bande vidéo
vider n espectador
vide medan n
vide punte n
• travidebil a
• antravidebil a
vidua tbd veuve
Viete pn
viete bashe n
vijing tbd
viki n
viki kitabaje n
vikipedia n
vin n vin
vineria n
vin suan tbd
vinil n
violeta n
violeta nil tbd violet (pourpre)
virolojia tbd
virus tbd virus
virge a vierge
virge n
Virgin nesia pn
vise n
vise v
vise lexe tbd
vise ma tbd
vise pa tbd
vise prezidente tbd
vise reger tbd vice-roi
Vishnu pn Vishnou
viski n
vita tbd vis
vitamin n vitamine
viza n
vizite v
vizite tbd
viziter tbd
vo pron ce...lá
vode n vœu (promesse)
vode v promettre
vodu tbd
voke v
• exvoke v
• invoke v
• provoke v
• revoke v
vokal fone tbd voyelle
voku tbd
vol v vouloir
volation n
volfe tbd loup
volfram n tungstène
Volof tbd wolof
volta n
vote v
vote n voix (vote)
vote hake n
vuki tbd arme
vuki ordu tbd armée
vulva tbd vulve
vutu tbd objet (article)

X

xenon n xénon
xilitol n
xilos n xylose

Y

ya adv oui
yahude a juif
yahudisme n
Yahve pn Yahweh (Jéhovah)
yake v
yakife v
yake nese n
yaku n yak
yam v
yam kamar tbd
yam liste tbd menu (carte)
yam she tbd
yam sukar gana n
yam yau tbd faim
yama n lin
yama semen n graine de lin
yama tela tbd
yang a
Yapetus pn
yatim n
yatim dom n orphelinat
yau v
• anyau di a inutile
yau di a nécessaire
yauta n besoin
ye pron ce...ci
yeka tbd
yeka kanon tbd Yi King
yem n sel
yem biskute n
yem di a
Yemen pn
yepa n feuille
yepa alga n varech
yepa koli n chou frisé
yepa late n page
Yesa pn Jésus
Yesa Mesi pn Jésus-Christ
Yesa sanga tbd
yezi n
yim a
yim yang n yin-yang
yo tbd
yo jen tbd
yo sata tbd
yo she tbd
yoga tbd yoga
yogaiste tbd
yogur n yaourt (yogourt)
Yohan festa tbd
yoke n jade
Yoruba pn
yota num
you a infantile (immature)
you jen tbd
you moke tbd pousse
you nan tbd
you nen tbd
you ni tbd
youta tbd
yu n
yuge n
yugaje n
yuge frem n joug
yuge lexe n conjonction
• konyuge v conjugaison
yurta n yourte
yuterbium n ytterbium
yutrium n yttrium

Z

zai v
zai den n
zai di n présent
zayife v
zaita n
zai zaman n
zai zaman di a actuel (courant)
zalime v
zalimer n
zalimia n
zalimive a cruel
zalim yugia n junte
zaman n temps (ère)
• prezaman tbd
• prezaman di tbd vieux (ancien)
• prezaman she tbd
Zambia pn
zange tbd
zange tbd
zar n
zarike a
zar kube n
Zardushte pn Zoroastre
zardushtan mager n
zardushtisme n zoroastrisme
zardushtiste n zoroastrien
zebra n zèbre
zelo tbd
zete tbd huile (pétrole)
zete fonte tbd puits de pétrole
zeta num
zetun n olive
zetun zete tbd huile d'olive
zeze n
zi n caractère
zi forme tbd
zi seri tbd alphabet
zikura tbd ziggourat
Zimbabue pn
zina tbd
zinke n zinc
zipe v
ziper n
zira n cumin
zirafa n giraffe
zirkon n
zirkonium n zirconium
zoku v continuer (poursuivre)
zombi n zombi
zone n zone
zu n zède
zuzu rute n
zukam n rhume
Zukra pn Vénus
zukraden n vendredi
zuku tbd ethnie
zuku di tbd ethnique
zuku medi di tbd
Zulu pn zoulou