Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

suba salam! Huomenta!

den salam! Päivää!

xam salam! Iltaa!

noce salam! Hyvää yötä!

yem salam! Hyvää ruokahalua!

lai salam! Tervetuloa!

go salam! Hyvästi!

safar salam! Hyvää matkaa!

son salam! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

me minä

me salam ma. Minä tervehdin äitiä.

me salam pa. Minä tervehdin isää.

salam ma! Terve, äiti!

salam pa! Terve, isä!

meme salam ma. Me tervehdimme äitiä.

ni sinä

me salam ni. Minä tervehdin sinua.

ni salam me. Sinä tervehdit minua.

Vinkki! Lauseen tavallinen sanajärjestys on tekijä–teonsana–teon kohde. Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana me pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

salam ni! Hei, sinä!

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat meme (me) ja nini (te).

me salam nini. Minä tervehdin teitä.

salam nini! Terve teille!

e olla

me e tomas. Minä olen Tomas.

ni e sara. Sinä olet Sara.

mau e hewan. Kissa on eläin.

Huom! Myös e on taipumaton eli, toisin kuin suomen kielessä, se ei taivu persoonamuodoissa. Lisäksi koko sana voidaan jättää pois ihan yksinkertaisissa lauseissa, jotka alkavat pronominilla kuten me tai ni.

me sara. Minä Sara.

ni tomas. Sinä Tomas.

ta hän, se

ta e fem. Hän on nainen.

ta e man. Hän on mies.

ta e pingo. Se on omena.

Vinkki: Pronominia ta käytetään sekä miehistä että naisista. Kuten voit arvata, sen monikko on tata (he).

tata e pingo. Ne ovat omenoita.

meme salam tata. Me tervehdimme heitä.

meme salam nini. Me tervehdimme teitä.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

ni e ke? Kuka olet? me e tomas. Minä olen Tomas.

ta e ke? Kuka hän on? ta e sara. Hän on Sara.

nini e ke? Keitä te olette?

tata e ke? Keitä he ovat?

sa tämä, tuo

sa e ke? / ke e sa? Mikä tämä on?

sa e pingo. Tämä on omena.

sa e ros pingo. Tämä on punainen omena.

sa pingo ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ta ros. Se on punainen.

nam nimi, olla nimeltään

ni nam ke? Mikä sinun nimesi on?

me nam tomas. Minun nimeni on Tomas.

ta nam ke? Mikä hänen nimensä on?

ta nam sara. Hänen nimensä on Sara.

kia kysyä

kia ni e tomas? Oletko sinä Tomas?

kia ni e doktor? Oletko sinä lääkäri?

Vinkki: Kysymykset, joihin vastataan kyllä tai ei, alkavat yleensä sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä mikään kysymyspartikkeli. Itse asiassa edellinen kysymys on lyhennetty muoto lauseesta me kia ni doktor. (Minä kysyn, oletko sinä lääkäri.) Alussa oleva, itsestään selvä pronomini vain jätetään pois.

kia ni bon? Kuinka voit? (Sananmukaisesti: Oletko hyvin?) me bon. Voin hyvin. kia ni? Entä sinä? me no bon. Minä en voi hyvin.

ha olla, omistaa

me ha bon dom. Minulla on hyvä talo.

ta no ha pesa. Hänellä ei ole rahaa.

me wol ha neu fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia ni ha ban? Onko sinulla lapsia? me ha dua ban. Minulla on kaksi lasta.

ye kyllä

kia ni bon? Voitko hyvin?
ye. me bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia ha doktor? Onko täällä lääkäriä?
ye. ta e doktor. Kyllä. Hän on lääkäri.

kia nini ha win? Onko teillä viiniä?
ye. bai i ros. Kyllä, valkoista ja punaista.

no ei

me no doktor. Minä en ole lääkäri.

sa man no doktor. Tuo mies ei ole lääkäri.

sa pingo no ros. Tämä omena ei ole punainen.

jan tietää, tuntea

me jan ta. Minä tunnen hänet.

kia ni jan sa jen? Tunnetko tuon henkilön?

kia nini jan alise? Tunnetteko toisenne?

meme jan alise ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

de -n, oma

ta e me de ma. Hän on minun äiti.

ta e me de man. Hän on minun mies.

ta e me de fem. Hän on minun vaimo/nainen.

tomas e sara de mit. Tomas on Saran ystävä.

mede auttaa

me neses mede. Minä tarvitsen apua.

kia ni ken mede me? Voitko auttaa minua?

kia me ken mede ni? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

yem syödä, juoda

kia ni wol yem koi? Haluaisitko syödä jotakin?

ta yem pingo. Hän syö omenaa.

tata yem pingo. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana pingo voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia ni yem kafe? Juotko kahvia?

me yem kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yem sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

me yem kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

wol haluta

kia ni wol yem? Haluaisitko syödä?

ni wol yem ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

me wol yem kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia ni wol yem ca? Haluaisitko juoda teetä. no. me no wol ca. me wol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

ni wol ke pingo? Minkä omenan haluat? sa ros. Tuon punaisen.

ciq pyytää

me ciq ni yem ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

me ciq ni lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

me ciq ni mede me. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

ciq yem ca. Juopa teetä.

ciq yem kafe. Juopa kahvia.

ciq lai dom. Tulepa kotiin.

ciq mede me. Autapa minua.

danka kiittää

danke! Kiitos!

danka ni. Kiitos sinulle.

me danka ni. Minä kiitän sinua.

me danka ni mede me. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka ni mede me. Kiitos kun autoit minua.

ni keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haide tehkäämme

haide yem! Syökäämme!

haide go yem! Menkäämme syömään!

haide go dom. Menkäämme kotiin.

neses tarvita

me neses mede. Tarvitsen apua.

me neses yem. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia ni neses yem? Onko sinulla nälkä?

kia ni neses sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! me no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! sa ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. ni nam ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia ni aha me? Ymmärrätkö minua?

me aha. Minä ymmärrän.

maf. me no aha ni. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

me no bas aha ni. En aivan ymmärtänyt sinua.

me aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

me ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ta no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia ni ken culi ta? Osaatko korjata sen?

kia ni ken pandunia? Osaatko panduniaa?

me ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

me ken xau pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

me no ken englix. Minä en osaa englantia.

maf. me no ken ni de bax. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

ni loga ke? Mitä sinä sanoit?

me loga ko ni. Minä puhun sinulle.

meme loga ko alise. Me puhumme toisillemme.

se loga ke yaq bi pandunia ki "kissa"? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" e ke bi pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

me no ken auda ni. En voi kuulla sinua.

ciq loga kuat. Puhuisitko kovempaa.

me auda musik. Minä kuuntelen musiikkia.

ni auda ke yaq de musik? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vida nähdä

suku vida ni. Hauska nähdä sinua!

vida ni bada! Nähdään myöhemmin!

vida ni nale! Nähdään huomenna!

me vida ta yer. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

sa loge mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" mana ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

ta mana hewan de yaq. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

me no aha ta mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

ciq kitaba ni de adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

ciq kitaba ta na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

bax puhua kieltä, kommunikoida

kia nini bax pandunia. Puhutteko te panduniaa?

meme bax pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia ni ken bax englix? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

go mennä

ni go ke? Minne sinä menet?

me go dom. Minä menen kotiin.

me mus go ke? Minne minun pitää mennä?

me mus go ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haide go! Menkäämme!

haide go bi ped Menkäämme jalan!

lai tulla

ciq lai! Tule tänne!

ni lai ze ke? Mistä sinä tulet?

me lai ze dubai. Minä tulen Dubaista.

me lai dom nale. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

kia ni safar bi tren? Matkustatko junalla?

meme safar ze london ko paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar hen long. Matka on hyvin pitkä.

abit asua

ni abit ke? Missä sinä asut?

me abit singapur. Asun Singaporessa.

kia ni abit sa hotel? Astuko tässä hotellissa?