Czym jest Pandunia?

Pandunia to skonstruowany globalny międzyjęzyk. W prostszych słowach, to stworzony przez człowieka język, który jest zaprojektowany, by służyć w międzynarodowej komunikacji na całym świecie jako suplement do innych języków.

Niektóre zauważalne cechy Pandunii:

  • Pandunia jest prostsza i łatwiejsza niż naturalnie powstałe międzynarodowe języki jak angielski, chiński, francuski i arabski.
  • Jako skonstruowany język, Pandunia jest kompletnie regularna – nie ma żadnych wyjątków.
  • Słowa Pandunii to słowa światowe, które są zapożyczone z wielu języków na całym świecie, w tym najpopularniejszych 10 najczęściej używanych języków świata.

Materiały do nauki

Artykuły

Dołącz do innych

Wielu ludzi już jest zainteresowanymi Pandunią i używają ją. Znajdziesz fora Pandunii w kilku miejscach:

Pandunia jest również obecna na listach mailingowych. Do oficjalnej grupy Pandunia można dołączyć wysyłając tutaj here pustą wiadomość e-mail. nne powiązane listy mailingowe obejmują Auxlang (mirror) i Worldlang.

Możesz śledzić Pandunię także na Twitterze. Rozprowadź słowo!

Możesz skontaktować się z twórcą Pandunii, Risto Kupsali, za pocztą elektroniczną risto@pandunia.info oraz na wyżej wymienionych forach.