pandunia - prosty światowy język

Uwaga: Polskojęzyczna wersja jest w trakcie tworzenia. Cała i aktualna zawartość witryny jest dostępna w wersji anglojęzycznej

Czym jest Pandunia?

Pandunia to skonstruowany globalny język pomocniczy. W prostszych słowach, to stworzony przez człowieka język, który jest zaprojektowany, by służyć w międzynarodowej komunikacji na całym świecie jako suplement do innych języków.

Niektóre zauważalne cechy Panduni:

Materiały do nauki

Artykuły

Dołącz do innych

Wielu ludzi już jest zainteresowanych Pandunią i mówi w niej. Znajdziesz fora Panduni w kilku miejscach:

Możesz skontaktować się z twórcą Panduni, Risto Kupsala, pocztą elektroniczną risto@pandunia.info oraz na wyżej wymienionych forach.